Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Andet

Spørgsmål og svar vedr. andet til puljen til uddannelsesløft

Udbyder skolerne en realkompetencevurdering (RKV) som enkeltstående køb af en ydelse?

04-09-2020

Ja. Efter lov om åben uddannelse § 2, stk. 2 kan skolerne gennemføre realkompetencevurdering af ledige i forhold til specifikke euv-forløb.

Hvad er forskellen på begreberne realkompetencevurdering (RKV) og individuel realkompetencevurdering (IKV)?

Ifølge Undervisningsministeriet har alle voksne mulighed for at få vurderet deres realkompetencer inden for voksen- og efteruddannelser. Der skelnes mellem IKV og RKV, efter de forskellige uddannelsessammenhænge. Realkompetencevurdering er et paraplybegreb, der anvendes når realkompetencevurderingen beskrives og omtales generelt set. Begrebet realkompetencevurdering forkortes ofte RKV, og dækker alle former for individuelle realkompetencevurderinger.
1. Realkompetencevurderinger inden for arbejdsmarkedsuddannelserne betegnes Individuel kompetencevurdering i AMU og det forkortes ofte til IKV i AMU-systemet. En IKV kan resultere i udstedelse af AMU-uddannelsesbeviser, AMU-kompetencebevis og en AMU-uddannelsesplan.
2. En realkompetencevurdering i forhold til den nye euv-uddannelse resulterer i en individuel uddannelsesplan som er gældende grundlag for elevens euv.

Sidst opdateret: 04-09-2020