Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder

Den særlige og midlertidige ret til en erhvervsuddannelse inden for mangelområder på 110 pct. dagpenge er for dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og som er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse.

Fra 1. august 2020 og i hele 2021 er der indført en midlertidig ret for dagpengemodtagere til tilbud om en erhvervsuddannelse inden for mangelområder, der fremgår af en positivliste.

For den midlertidige ret gælder desuden:

  • Dagpengemodtagere har ret til at påbegynde en hel erhvervsuddannelse med 110 pct. af deres individuelle dagpengesats, dog højst 110 pct. af dagpengenes højeste beløb, hvis erhvervsuddannelsen optræder på positivlisten.
  • Retten gælder alene for dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og som er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse.
  • Der kan alene bevilges en hel erhvervsuddannelse, hvorfor der bl.a. ikke kan bevilges et grundforløb eller et kortere uddannelsesforløb.
  • Dagpengemodtagere kan fortsætte deres uddannelse, selvom den i varighed strækker sig længere end dagpengeperioden. Hermed kan personen fortsætte på anden forsørgelsesydelse, fx SU, på anden ydelse eller gennem voksenlærlingeordningen – alt efter hvad personen er berettiget til.
  • Der er adgang til alle erhvervsuddannelser på positivlisten, hvorfor der også kan tages erhvervsuddannelser, som ikke udbyder skolepraktik.
  • Tilbuddet skal aftales mellem personen og jobcenteret. Personen har dermed ikke pligt til at tage imod tilbuddet. Når tilbuddet er aftalt, har personen pligt til at påbegynde og deltage i uddannelsen.
  • Under uddannelsen fritages personen for pligten efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. til at være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde.
  • Dagpengemodtageren skal fortsat være til rådighed for den aktive indsats, herunder deltage i kontaktforløbet og tilbuddet. Jobcentret kan beslutte, at samtaler holdes på anden vis, fx telefonisk.
  • Der gælder en karensperiode på 6 måneder før dagpengemodtageren kan anvende sin ret, hvis personen før 1. august 2020 har været påbegyndt et uddannelsesløft under puljen til uddannelsesløft.

Den midlertidige ret gælder i perioden fra og med den 1. august 2020 til og med den 31. december 2021.

Med "Aftale om stimuli og grøn genopretning" er det aftalt, at den eksisterende positivliste til den lovbundne ordningen med 110 pct. dagpenge til uddannelsesløft inden for mangelområder, som har været gældende siden august 2020, udvides i 2021 med SOSU-assistentuddannelsen samt uddannelser, der understøtter grøn omstilling.

Udvidelsen af positivlisten gælder for forløb påbegyndt i perioden fra 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Positivliste for midlertidig ret til erhvervsuddannelse med 110 pct. dagpenge

Det er et krav, at erhvervsuddannelsen tages inden for et område med mangel på arbejdskraft, dvs. at erhvervsuddannelsen skal fremtræde af positivlisten.
Positivliste for erhvervsuddannelser med ret til 110 pct. dagpenge (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse, vejledning og yderligere materiale

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet (forsøgsbekendtgørelsen) (pdf) (nyt vindue)

Lov nr. 1051 af 30. juni 2020 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Ekstraordinært løft af ledige med ret til en erhvervsuddannelse med forhøjet dagpengesats på 100 pct. i 2020-2021) (nyt vindue)

Orienteringsskrivelse om love og bekendtgørelser, der udmønter
initiativer fra to aftaler om opkvalificering (pdf) (nyt vindue)

Startvejledning nr. 9561 om de nye opkvalificeringsmuligheder (nyt vindue)

Finansiering af udgifter

Kursusudgifterne finansieres af en ny særskilt lovbunden bevilling – og altså ikke inden for puljen til uddannelsesløft. Kommunernes udgifter er omfattet af budgetgarantien.

Dagpengeudgifter finansieres efter gældende refusions/medfinansieringsregler (refusionstrappen).

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar til den særlige og midlertidige ret til en erhvervsuddannelse inden for mangelområder på 110 pct. dagpenge.

Sidst opdateret: 02-11-2021