Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Igangværende puljer og forsøg

Sideløbende med de to indgange til uddannelsesløft eksisterer en række midlertidige forsøg og tiltag med uddannelsesløftet.

De midlertidige tiltag og forsøg er beskrevet i det følgende. Alle forsøg og tiltag er midlertidige og vil derfor udløbe på de nedenfor nævnte tidspunkter.

Forsøg med et fleksibelt uddannelsesløft mv. (udløber 31. december 2020)

Med ”Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser” fra august 2016 blev puljen til uddannelsesløft gjort mere fleksibel via flere midlertidige tiltag. Med de permanente ændringer til puljen til uddannelsesløft fra aftalerne fra juni 2020 er flere af disse tiltag blevet overflødige, da de nu ”dækkes” af de varige ændringer. Det gælder hhv. forsøg med at der kan bevilges et første trin i en erhvervsuddannelse samt forsøg med at der bevilges 4/5 af en erhvervsuddannelse i dagpengeperioden.

To af de midlertidige tiltag fra Trepartsaftalen (2016) vil fortsat eksistere og løbe i resten af 2020.

1) Forsøg med udvidet målgruppe:

  • Forsøget giver mulighed for, at faglærte dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, som tidligere har gennemført et trin 1 eller 2 i en erhvervsuddannelse, kan gennemføre et trin 2 eller 3 inden for samme erhvervsuddannelse inden for dagpengeperioden.
  • Alle forløb påbegyndt under forsøget i perioden 1. august 2020 – 31. december 2020 vil følge de nye regler for puljen til uddannelsesløft.
  • Det betyder, at fx faglærte, der er fyldt 30 år, der tidligere har gennemført et trin 1 eller 2 i en erhvervsuddannelse kan få mulighed for at gennemføre et trin 2 eller 3 inden for samme erhvervsuddannelse uden krav, om at uddannelsen skal gennemføres inden for dagpengeperioden.
  • Forsøget udløber den 31. december 2020.

2) Midlertidig ordning med 100 pct. af dagpenge

  • Den midlertidig ordning giver mulighed for, at dagpengemodtagere, som led i et uddannelsesløft, påbegynder en erhvervsuddannelse inden for et fag med mangel på arbejdskraft får dagpenge med et beløb svarende til deres hidtidige dagpengesats.
  • Den midlertidige ordning følger fortsat den positivliste som er gældende for ordningen.
  • Den midlertidige ordning udløber den 31. december 2020.

Positivliste for forsøg med et fleksibelt uddannelsesløft

Se positivlisten for et fleksibelt uddannelsesløft

Positivlisten for forsøg med fleksibel uddannelsesløft

Forsøg med et udvidelse af målgruppen for uddannelsesløft (udløber 31. december 2021)

Det gældende forsøg under udfordringsretten med udvidelse af målgruppen for uddannelsesløft fortsætter ligeledes frem til udgangen af 2021.

Pulje til grundforløb til erhvervsuddannelser (udløber 31. marts 2021)

Med ”Aftale om opkvalificering” fra oktober 2019 blev der etableret en pulje til grundforløb til erhvervsuddannelse, der løber frem til og med den 31. marts 2021.

For puljen gælder:

  • Jobcenteret kan under puljen bevilge grundforløb til dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (både aktivitets- og jobparate kontanthjælpsmodtagere samt overgangsydelsesmodtagere uden for introduktionsprogrammet), som er fyldt 30 år, og som er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse.
  • De ledige modtager under uddannelsen den ydelse, de er berettiget til efter ydelseslovgivningen.
  • Puljen løber til 31. marts 2021.


Jobcentrene kan dermed frem til 31. marts 2021 bevilge grundforløb til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, som er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, og som er fyldt 30 år, gennem både puljen til grundforløb og puljen til uddannelsesløft.

Dagpengemodtagere får dog dagpenge med deres hidtidige dagpengesats under puljen til grundforløb, mens de får op til 80 pct. af den maksimale dagpengesats med mulighed for at låne op til den hidtidige dagpengesats under puljen til uddannelsesløft.

Det bemærkes, at jobcentret ikke kan bevilge grundforløb til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere under puljen til uddannelsesløft, men det kan de under puljen til grundforløb.

Bekendtgørelse, vejledning og yderligere materiale

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 04-09-2020