Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om puljen til nye muligheder for jobrotation

Vi modtager jævnligt spørgsmål til puljen til jobrotation, som kan være af generel interesse.

Får kommunerne først pengene udbetalt, når projektet er afsluttet, eller bliver de udbetalt forlods på baggrund af ansøgningsskemaet?

20-01-2020

Som ved de eksisterende uddannelsespuljer regnskabsaflægges der én gang årligt, hvilket sker 3 måneder efter puljens udløb. 

Betyder kravet om medfinansiering på puljen, at kommunerne ikke refunderes over budgetgarantien?

20-01-2020

Der er med puljen ikke afsat midler til budgetgarantien, hvilket konkret betyder, at kommunerne selv skal finansiere den angivne andel. For puljen til nye muligheder for jobrotation betyder det, at kommunerne selv skal finansiere 40 procent af udgifterne i forbindelse med jobrotationsydelse til de gennemførte forløb. 

Hvordan skal kommunerne registrere, herunder bevillingsramme og persongruppe, tilbud bevilget under puljen

09-03-2020

Der er med puljen ikke fastlagt centrale krav til kommunernes registrering i fagsystemerne på specifikke bevillingsrammer eller persongrupper. Det er således op til kommunerne at fastlægge den nødvendige registrering.

Det bemærkes dog, at det for alle de nye uddannelsespuljer gælder, at:

Kommuner skal kunne oplyse antallet af personer, der har modtaget tilbud, der er finansieret med midler fra den enkelte pulje, personnumre på pågældende personer samt hvilke uddannelsesforløb, kommunerne har ydet støtte til.
Kommuner, der modtager tilsagn om tilskud, skal foretage en fuldstændig og løbende bogføring i kommunens regnskab af samtlige udgifter og indtægter, der afholdes eller modtages. Kontering af indtægter og udgifter skal ske på uautoriseret gruppering (udgifterne og tilskuddet skal registreres korrekt på art) og i øvrigt følge de regler, som Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætter i det kommunale budget- og regnskabssystem.
Kommunerne har ved modtagelse af tilsagn modtaget mere information i Til-skudsportalen om betingelserne for tilskud fra de nye uddannelsespuljer.

For yderligere information henviser STAR til ”Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer”, som findes her:

Vejledning til anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer 

Sidst opdateret: 28-09-2020