Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

DSV-projektet – rekruttering af kvalificeret arbejdskraft til transportbranchen efter vadehavsmodellen

Tre jyske kommuner har via DSV-projektet forsøgt at afhjælpe rekrutteringsudfordringer på i transportbranchen via særlige forløb.

Lastvogn

Vadehavssamarbejdet (Esbjerg Kommune, Varde Kommune og Tønder Kommune) ville adressere rekrutteringsudfordringerne på transportområdet via et tværfagligt rekrutterings- og opkvalificeringsforløb.

Branche og virksomheder var med helt fra starten i forhold til at definere behov og kompetencer indenfor transportbranchen.

DSV Road Esbjerg var vært for en informationsdag (Åbent Hus) om beskæftigelse i transportbranchen.

Efterfølgende fandt et screeningsforløb sted hos en uddannelsesinstitution, som skulle være med til at afklare de fremmødte.

Overblik efter informationsdagen

  • Ca.130 deltog på informationsdagen (Åbent Hus)
  • 18 havde i forvejen kørekort og blev tilbudt et kort opfriskningskursus ved uddannelsesinstitution samt RKV afklaring
  • 49 påbegyndte direkte screeningsforløbet
  • 36 lokale transport virksomheder deltog på screeningsforløbet for at rekruttere deres kommende lærling eller ufaglærte medarbejder med kompetencer
  • 38 ledige og 9 beskæftigede tilmeldt opkvalificeringsforløb efter screeningsforløb
  • 29 ledige og 9 beskæftigede gennemførte tilmeldt opkvalificeringsforløb
  • 23 i job og 10 i ordinær uddannelse efter endt opkvalificeringsforløb.

Arbejdsmarkedskontor Syd har været koordinerende part efter behov.

Udtalelser fra de involverede parter

Udtalelse fra Torben Pedersen, direktør fra Amu Vest:

”Det er et bevis på, at hvis man laver en koordineret indsats, kan det sagtens lykkes at finde god arbejdskraft”.

Udtalelse fra Frank Sørensen, kontorchef i Jobcenter Esbjerg:

”Vi har skabt et særdeles vellykket og smidigt samarbejde mellem alle de aktører, som kan bidrage til, at ledige kommer i job, samtidig med at transportbranchen får afhjulpet manglen på kvalificeret arbejdskraft. Et rigtig godt eksempel – til efterligning”.

Udtalelse fra Brian Schmidt, manager fra DSV:

”Jeg er meget begejstret og glædelig overrasket over det store fremmøde og bestemt havde en oplevelse af at en koordineret indsats ville kunne rekruttere flere kvalificerede personer til transportbranchen”.

Udtalelse fra Magnus Købke, projektchef fra Transportens Udviklingsfond:

”Jeg føler mig overbevist om at succesen i Esbjerg skyldes, at der fra starten har været et fælles ejerskab for ”Den tværfaglige rekrutteringsmodel for transportområdet”. Alle involverede parter har på lige fod taget del i planlægningen, og der skal fra vores side gives stor ros til både AMK Syd for at koordinere arbejdet, men også til de involverede jobkonsulenter, der har udført et stort arbejde med at få de ledige borgere i fremmøde”.

Jobservice Danmark-aftale

I kølvandet på DSV-projektet har DSV indgået en landsdækkende Jobservice Danmark-aftale:

Nyhed 20.11.2018: DSV indgår landsdækkende jobserviceaftale (nyt vindue)

Kontakt

Martin Dunlap Svane, AMK Syd: mdsv@star.dk

Sidst opdateret: 16-05-2019