Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ressourceforløb

Ressourceforløb er et tilbud til personer, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension.

Indsatsen i ressourceforløbet skal være tværfaglig og sammenhængende og skal hjælpe personen på vej mod job eller uddannelse. Det er kommunen, der træffer afgørelse om tildeling af ressourceforløb efter indstilling fra rehabiliteringsteamet.

Personen får én gennemgående og koordinerende sagsbehandler, som skal hjælpe personen igennem ressourceforløbet. Sagsbehandleren har ansvaret for at varetage personens sag på tværs af sektorer og lovgivningsområder.

Et ressourceforløb kan vare fra ét til fem år og skal i form, indhold og varighed tilpasses den enkeltes mål og behov.

Det er kommunernes tværfaglige rehabiliteringsteam, som bl.a. behandler sager om ressourceforløb.

Rehabiliteringsteam

Reglerne om ressourceforløb:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 19 (nyt vindue)

Orienteringsskrivelse nr. 9652 af 24/09/2020 om ressourceforløb (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 15-09-2021