Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Fleksjob

Fleksjob er et tilbud til personer, der pga. en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår.

Jobcentret kan give tilbud om fleksjob til personer, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet pga. en varig og væsentlig begrænset arbejdsevne. I fleksjobbet tages der hensyn til, at medarbejderes arbejdsevne er begrænset, og kommunen udbetaler et tilskud til lønnen, der kompenserer for den nedsatte arbejdsevne.

Jobcentret træffer afgørelse om retten til fleksjob efter indstilling fra rehabiliteringsteamet.

Rehabiliteringsteam

Den 1. januar 2013 trådte nye regler om fleksjob i kraft. Fleksjob blev med de nye regler som udgangspunkt gjort midlertidige. Det betyder, at kommunen skal vurdere, om den fleksjobansatte fortsat er berettiget til et fleksjob, efter at personen har været ansat i et fleksjob i 4½ år.

Reglerne om midlertidighed afhænger af, om den fleksjobansatte er over eller under 40 år.

Personer ansat i et fleksjob før den 1. januar 2013, fortsætter i fleksjobbet på samme vilkår som hidtil, og skal først ansættes efter de nye regler, hvis vedkommende begynder i et nyt fleksjob.

Reglerne om fleksjob:

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 20 (LAB) (nyt vindue) 

Bekendtgørelse om fleksjob m.v. (nyt vindue)

Vejledning om fleksjob (nyt vindue)

Skrivelse om tilskud til arbejdsgivere med ansatte i fleksjob (nyt vindue)

Løn i fleksjob

I fleksjob etableret efter den 1. januar 2013 betaler arbejdsgiveren udelukkende løn for det arbejde den ansatte udfører i fleksjobbet. Kommunen supplerer lønnen med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten fra arbejdsgiveren.

En fleksjobansat kan højest få udbetalt en samlet indtægt, der svarer til lønnen på fuld tid i den pågældende stilling.

Du kan bruge fleksjobberegneren til beregning af lønindtægt ved fleksjob. Beregneren er vejledende.

Fleksjobberegner

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler i en kommune, kan STAR vejlede generelt om reglerne.

Du kan desuden søge juridisk vejledning hos Ankestyrelsen.

Ankestyrelsens hjemmeside (nyt vindue)

Når du som sagsbehandler arbejder med fleksjob, er det godt at huske, at:

  • En god relation til virksomheden er alfa og omega i indsatsen. Virksomheden er måske ikke selv opmærksom på, hvilke opgaver de har på få timer om ugen. Hjælp dem med at få øje på det.
  • Hjælp borgerne til at se deres egne kompetencer og ressourcer med nye øjne, og understøt dem i så vidt det er muligt selv at finde job – det giver større ejerskab til jobbet.
  • Job på få timer er et springbræt ind på arbejdsmarkedet, men skal ikke være en ”parkeringsplads”. Gør både borger og virksomhed klart, at fleksjobbet er dynamisk og italesæt progression løbende og så tidligt i forløbet som muligt.
  • Når borgerne er visiteret til fleksjob, er det vigtigt, at de kommer hurtigt i gang og har en klar strategi for, hvordan de finder jobbet. Involver virksomhedskonsulenter og andre, som kan hjælpe borgeren i jobsøgningen.
  • De første tre måneder i ansættelse er der, hvor risikoen for at jobbet ophører er størst, men også der hvor der for mange er et stort udviklingspotentiale. Der kan være meget at vinde ved at følge op på jobbet langt tidligere og hyppigere end den lovpligtige opfølgning efter 2½ år.

STAR har udarbejdet guiden ”Fleksjob med progression”, der giver gode råd til, hvordan jobcentrene kan arbejde med at understøtte borgernes udvikling af arbejdsevnen.

Guiden 'Fleksjob med progression' (nyt vindue)

STAR har desuden gennemført projektet Udvikling i fleksjob II. Her var formålet at udvikle arbejdsevnen hos personer ansat i fleksjob på få timer samt skabe yderligere viden om, hvordan kommunerne kan arbejde effektivt med at understøtte, at personer ansat i fleksjob på få timer kan opnå progression. Erfaringerne er samlet af Marselisborg Consulting i en erfaringsopsamling og guide.

Erfaringsopsamling for Udvikling i fleksjob II (pdf) (nyt vindue)

Guide til arbejdet med udvikling i fleksjob i fire faser (pdf) (nyt vindue)

Til virksomheder

Virksomheder der har eller overvejer at ansætte personer i fleksjob kan henvende sig for råd og vejledning hos det lokale jobcenter.

STAR har udarbejdet guiden ”Fleksjob med værdi”, der giver gode råd til, hvordan en ansættelse i fleksjob kan forløbe bedst muligt. Både før og under ansættelsen og hvis der skulle opstå problemer undervejs.

Guiden 'Fleksjob med værdi

Virksomheder kan deslige få råd og vejledning om fleksjobansættelser hos Cabi, som bl.a. har udarbejdet en guide til virksomheder om fleksjob.

Cabi side Fleksjob: Om fleksjob for virksomheder (nyt vindue)

Til borgere

Du kan læse en detaljeret beskrivelse af fleksjobordningen på borger.dk. Her på star.dk finder du links, pjecer og film, der kan hjælpe dig, hvis du: 

  • allerede er ansat eller står over for en ansættelse i et fleksjob
  • er godkendt til fleksjob, men endnu ikke har fundet et job.

Revalidering, fleksjob og ressourceydelse, hvis du har nedsat arbejdsevne

Du kan få mere at vide om fleksjob hos dit lokale jobcenter.

 

Sidst opdateret: 28-02-2023