Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

5.68.95 Gældende konteringsregler

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige mv.

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud

Her registreres lønudgifter til forsikrede ledige, som er ansat i kommunen med løntilskud, jf. § 55 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lønudgifter til personer under den særlige uddannelsesordning, som er ansat i kommunen med løntilskud, jf. § 75 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lønudgifter til personer under den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning, som er ansat i kommunen med løntilskud, jf. § 75 m i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lønudgifter til personer med ret til kontantydelse, som er ansat i kommunen med løntilskud, jf. § 75 z i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

På denne gruppering indtægtsføres endvidere løntilskud til kommunale virksomheder, institutioner m.v., der er udgiftsført på funktion 5.68.91, under afløbsgruppering 106 og gruppering 109 (forsikrede ledige), på funktion 5.68.91, under afløbsgruppering 107 og gruppering 111 (midlertidig arbejdsmarkedsydelse), på funktion 5.57.79 under afløbsgruppering 004 (særlig uddannelsesordning) og på funktion 5.57.79 under afløbsgruppering 010 og gruppering 014 (kontantydelse).

Endvidere er der på funktionen autoriseret en række refusionskonti, som gennemgås i det følgende:

003 Berigtigelser (Lov om aktiv en beskæftigelse § 110, stk. 5, og § 111

004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere og selvforsørgende ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55 og integrationsloven § 23c)

På gruppering 004 registreres lønudgifter til personer i målgruppe 2-3, 10 og 12-13, jf. § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere der ikke er omfattet af integrationsprogrammet og selvforsørgende. Herudover kommer integrationsydelsesmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, jf. integrationslovens § 23c. Det bemærkes, at udgiften til løntilskuddet efter integrationslovens § 23 c fortsat skal registreres på funktion 5.46.61 og ikke på funktion 5.68.94.

005 Løn til øvrige personer ansat med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55)

På gruppering 005 registreres lønudgifter til øvrige personer ansat i kommuner, dvs. personer i målgruppe 4-5, 8,11 og 14, jf. § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, dvs. revalidender/forrevalidender, sygedagpengemodtagere, nyuddannede ikkeforsikrede personer med handicap og personer, der deltagere i ressource- og jobafklaringsforløb.

020 Tilskud fra EU

Sidst opdateret: 19-12-2019