Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

5.68.91 Gældende konteringsregler

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedrørende jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige.

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

006 Hjælpemidler mv. vedrørende forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (eksl. undervisningsmaterialer), jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv

007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. §§ 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

008 Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion, jf. § 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent ordning, jf. § 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres jobcentrenes udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der kan hjemtages 100 pct. refusion af udgifter til jobrotationsforløb, der er igangsat før fremsættelse af lovforslaget vedr. Beskæftigelsesreformen den 12. november 2014. For jobrotationsforløb, der er igangsat i perioden fra den 12. november 2014 til den 1. januar 2015 kan der hjemtages 100 pct. refusion i perioden indtil 1. januar 2015.

Fra 2015 registreres udgifter til jobrotationsydelse med 60 pct. refusion på funktion 5.68.98 gruppering 102.

017 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) – til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. § 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres udgifter til jobrotationsydelse i forbindelse med beskæftigede, der deltager i uddannelse, jf. § 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der er her tale om en ordning med fokus på beskæftigede med en uddannelse.

Der kan ydes 100 pct. refusion af udgifter til jobrotationsforløb, der er igangsat før fremsættelse af lovforslaget vedr. Beskæftigelsesreformen den 12. november 2014. For jobrotationsforløb, der er igangsat i perioden fra den 12. november 2014 til den 1. januar 2015 kan der ydes 100 pct. refusion i perioden indtil 1. januar 2015.

Her registreres desuden indtægterne fra tilskuddet til jobrotation med 100 pct. refusion til særlige grupper med videregående uddannelse.

Fra 2015 registreres udgifter til jobrotationsydelse til særlige grupper med 60 pct. refusion på funktion 5.68.98 gruppering 103.

108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgivere

109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsgivere

110 Løntilskud vedr. forsikrede personer med handicap

111 Løntilskud vedr. midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Der er desuden under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger:

001 Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (gruppering 016)

003 Berigtigelser

 

Sidst opdateret: 20-04-2022