Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedrørende jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige.

På funktionen registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige fra 1. januar 2010. For driftsudgifter til aktivering fra 2011 henvises til 5.68.90.

Fra 2016 betyder en refusionsomlægning, at refusionssatserne for løntilskud fastsættes på baggrund af antallet af uger på offentlig forsørgelse. Refusionssatserne er fastsat til 80 pct. i de første fire uger, 40 pct. fra uge 5-26, 30 pct. fra uge 27-52 og 20 pct. fra uge 53. Der er derfor fra budget 2016 autoriseret nye grupperinger til registrering af løntilskudsudgifter fra 1. januar 2016 og nye grupperinger på dranst 2 til refusionsbeløb. De hidtidige autoriserede grupperinger skal fortsat anvendes til afløbsudgifter til løntilskud vedrørende perioden før 1. januar 2016.

Udgifter i forbindelse med administration af jobcentrene, herunder udgifter til administrative medarbejdere, skal registreres på 6.45.53 Administration vedrørende jobcentre.

Fra 2014 registres udgifter til løntilskud til ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.) på denne funktion.

Det bemærkes, at lønnen til personer, som er ansat i kommunen med løntilskud, skal registreres på funktion 5.68.95. Det er udelukkende løntilskuddet, der skal registreres på denne funktion.

Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og for beskæftigede med 100 pct. refusion, som tidligere har været konteret på funktion 5.68.91 skal fra budget 2016 konteres på funktion 5.68.98.

Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, som tidligere har været konteret på funktion 5.68.91 skal fra budget 2016 konteres på funktion 5.68.98.

Gældende konteringsregler

Orientering om ændringer

Refusioner og informationer for 2009

Sidst opdateret: 19-11-2021