Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

5.58.82 Gældende konteringsregler

Denne funktion beskriver udgifter vedrørende forsørgelse og aktivering af personer der er visiteret til henholdsvis ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

008 Ressourceforløb, afløb af løntilskud 50 pct. refusion

Grupperingen anvendes til afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til løntilskud efter § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe 11 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Løntilskud ydes i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 51, § 63 og § 64, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter.

Udgifter til løntilskud til skånejob til førtidspensionister registreres fortsat på funktion 5.58.81. gruppering 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 51 i målgruppe § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob).

Det bemærkes, at løntilskud vedr. personer i ressourceforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 105.

012 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion, aktiv/passiv

Her registreres afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden før 1. januar.
2016 efter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som enten ikke er i tilbud eller som er i tilbud efter 32, stk. 1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder 30 pct. refusion af kommunens udgifter.

Udgifter til ressourceforløbsydelser til personer i jobafklaringsforløb, der er i tilbud i virksomhedspraktik eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinære uddannelse), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal registreres i gruppering 013.

Det bemærkes, at ressourceforløbsydelse i forbindelse med jobafklaringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 104.

013 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 50 pct. refusion, aktiv

Her registreres afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 efter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud i virksomheds-praktik efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannelse), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Her registreres endvidere afløb af forsørgelsesudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til ressourceforløbsydelse til personer omfattet af integrationsprogrammet efter kapitel 4 i integrationsloven, uanset, om personerne er passive eller i et aktivt tilbud.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter.
Afløb af udgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til ressourceforløbs-ydelse til personer, der er i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller som er passive, skal registreres på gruppering 012.

Afløb af udgifter til delvist raskmeldte under jobafklaringsforløb, jf. § 103 b, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik registreres her.

Det bemærkes, at ressourceforløbsydelse i forbindelse med jobafklaringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 104.

091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion

Her registreres indtægter vedr. perioden før 1. januar 2016 fra tilbagebetaling efter § 69 i lov om aktiv socialpolitik af forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som ikke er i tilbud, eller som er i tilbud efter § 32, stk.1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering) i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det bemærkes, at tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under gruppering 103, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

092 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion

Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af ressourceforløb med 50 pct. refusion efter § 69 i lov om aktiv socialpolitik af forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som er i tilbud i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannelse), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

093 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion

Her registreres indtægter vedr. perioden før 1. januar 2016 fra tilbagebetaling efter § 69 i lov om aktiv socialpolitik af forsørgelsesudgifter efter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som ikke er i tilbud, eller som er i tilbud efter § 32, stk.1, nr. 2 (øvrig vejledning og opkvalificering), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det bemærkes, at tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse under job-afklaringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under gruppering 104, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

094 Jobafklaringsforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse 50 pct. refusion

Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse i forbindelse med jobafklaringsforløb med 50 pct. refusion efter § 69 i i lov om aktiv socialpolitik af forsørgelsesudgifter efter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelses-indsats, og som er i tilbud i virksomhedspraktik efter kapitel 11 eller i tilbud efter § 32, stk. 1, nr. 1 (ordinær uddannelse), i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

101 Jobafklaringsforløb, afløb af løntilskud med 50 pct. refusion

Grupperingen anvendes fra d.1. juli 2014 til 1. januar 2016 afløbsudgifter til løntilskud efter § 51 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til personer, der er visiteret til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (målgruppe 14 i § 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats). Løntilskud ydes i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 51, § 63 og § 64, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder 50 pct. refusion af kommunens udgifter.

Det bemærkes, at løntilskud til personer i jobafklaringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 106.

102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb efter 52 uger regnet fra den første sygedag i det aktuelle sygefravær og ansættelsesforhold, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf. § 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik.

Det bemærkes, at ressourceforløbsydelse i forbindelse med jobafklaringsforløb vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 104.

103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb

Her registreres forsørgelsesudgifter efter § 68 i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til personer, der er visiteret til et ressourceforløb efter kapitel 12 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

Her registreres forsørgelsesudgifter efter § 69 j i lov om aktiv socialpolitik til ressourceforløbsydelse til personer, der er overgået til et jobafklaringsforløb efter kapitel 12 b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det bemærkes, at udgifter til ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under denne funktion.

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger:

001 Refusion af tilbagebetaling med 30 pct. refusion på gruppering 091 og 093

002 Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på gruppering 092 og 094

003 Berigtigelser

004 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i ressourceforløb på grp.103 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i ressourceforløb på grp. 103 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

006 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i ressourceforløb på grp. 103 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

007 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i ressourceforløb på grp. 103 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

008 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb på grp.104 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb på grp. 104 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

010 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb på grp. 104 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

011 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af ressourceforløbsydelse til personer i jobafklaringsforløb på grp. 104 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

Sidst opdateret: 20-04-2022