Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

5.58.80 Gældende konteringsregler

Denne funktion beskriver udgifter til revalidering

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion

Her registreres udgifter til hjælpemidler (arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning) efter §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det bemærkes, at udgifter til undervisningsmaterialer efter §§ 76-77 registreres på funktion 5.68.90, grp. 006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender.

Staten yder 50 pct. refusion til kommunens udgifter, jf. § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

004 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner (§ 71, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Her registreres lønudgifter til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner, jf. § 71, stk. 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner efter § 71, stk. 2-4, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nærværende gruppering.

005 Løn til personer i personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner (§ 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Her registreres lønudgifter til personer i personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, stk. 1, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner, jf. § 57 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Løntilskuddet til personer i løntilskudsstillinger i målgruppen § 2, stk. 1, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner efter § 63, jf. § 64, stk. 5, som registreres på funktion 5.58.81, indtægtsføres på nær-værende funktion.

008 Afløb af løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51, jf. § 64, stk. 4, og lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2)

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats med 65 pct. statsrefusion til revalidender, som er under optræning eller uddannelse på det almindelige arbejdsmarked jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51 og § 64, stk. 4.

Endvidere konteres afløbstilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 op til niveauet for revalideringsydelsen for revalidender i praktik, elever og lærlinge her, jf. lov om aktiv socialpolitik § 51, stk. 2.

Det bemærkes, at løntilskud vedr. revalidender vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 017 på denne funktion.

013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres udgifter til befordringsgodtgørelse efter § 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det bemærkes, at udgifter til undervisningsmaterialer og hjælpemidler efter §§ 76-77 registreres på hhv. funktion 5.68.90 gruppering 006 og funktion 5.58.80 gruppering 003.

Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne, jf. § 120 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

014 Revalideringsydelse

Her registreres udgifter til revalideringsydelse, jf. aktivlovens § 52, hvor revalidenden deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det gælder såvel den fulde revalideringsydelse som den halve revalideringsydelse til revalidender under 25 år. Endvidere registreres her udgifterne til de månedlige tillæg til revalidender under 25 år, som får den halve revalideringsydelse og har bidragspligt over for et barn, jf. § 52, stk. 3.

015 Merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering

Her registreres udgifter til støtte til nødvendige merudgifter til bolig pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for revalidender og forrevalidender, der modtager den halve revalideringsydelse efter § 64 og § 64 a i lov om aktiv socialpolitik.

016 Tilskud til selvstændig virksomhed

Her registreres udgifter til tilskud eller til lån til revalidender, der ønsker at etablere selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik, herunder udgifter til tilskud til forsørgelse til disse revalidender, efter § 65, stk. 3 i lov om aktiv socialpolitik.

017 Løntilskud vedr. revalidender

Her registreres udgifter til løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats som er under optræning eller uddannelse på det almindelige arbejdsmarked, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51 og § 64, stk. 4.

Det bemærkes, at løntilskud vedr. revalidender vedr. perioden før 1. januar 2016 (før refusionsomlægningen) registreres på gruppering 008 under denne funktion.

091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion

Her registreres tilbagebetalinger af revalideringsydelse med 50 pct. i  statsrefusion, hjælp i forbindelse med virksomhedsrevalidering ydet  med 50 pct. statsrefusion, jf. §§ 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik,  samt hjælp i forbindelse med virksomhedspraktik efter kapitel 11 og  løntilskud efter kapitel 12, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Her registreres endelig tilbagebetalinger af lån ydet til etablering af selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik med 50 pct. statsrefusion.

092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (§ 65 og §§ 93-94 i lov om aktiv socialpolitik og § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Her registreres tilbagebetalinger af hjælp i forbindelse med virksomhedspraktik efter kapitel 11 og løntilskud efter kapitel 12, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

093 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9)

Her registreres tilbagebetalinger af lån ydet til etablering af selvstændig virksomhed efter § 65 i lov om aktiv socialpolitik. Endvidere registreres tilbagebetalinger at lån ydet i henhold til bistandslovens § 43, stk. 8 og 9 (før 1. januar 1998 § 43, stk. 9 og 10) 094 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§ 65 i lov om aktiv socialpolitik, jf. bistandslovens § 43, stk. 8 og 9).

094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion

Her registreres tilbagebetalinger af revalideringsydelser vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. i statsrefusion.

Det bemærkes, at tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under gruppering 014, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

Dranst 2: Autoriserede grupperinger

002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 003 og 013 samt afløbsudgifter med 50 pct., minus 091 og 093

003 Berigtigelser

004 Refusion af afløbsudgifter vedr. løntilskud og revalideringsydelse med 65 pct. refusion på gruppering 008, minus 092

009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion, minus 094

010 Refusion af revalideringsydelse med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

012 Refusion af revalideringsydelse med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af revalideringsydelse på grp. 014 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

014 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering på grp. 015 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

015 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering på grp. 015 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

016 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering på grp. 015 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

017 Refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af merudgifter til bolig under revalidering og forrevalidering på grp. 015 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

018 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 016 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

019 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 016 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

020 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 016 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

021 Refusion af tilskud til selvstændig virksomhed med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af tilskud til selvstændig virksomhed på grp. 016 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

022 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud vedr. revalidender på grp. 017 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud vedr. revalidender på grp. 017 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

024 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 30 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud vedr. revalidender på grp. 017 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

025 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion

Her registreres refusion af løntilskud vedr. revalidender på grp. 017 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

Sidst opdateret: 08-03-2018