Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

5.57.79 Gældende konteringsregler

Denne funktion beskriver driftsudgifter ved aktivering af personer, som var omfattet af midlertidige ordninger som f.eks. midlertidig arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse.

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

006 Afløb af driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning med 50 pct. afslag

Her registreres driftsudgifter og -indtægter til uddannelse, i forbindelse med den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, jf. lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse mv.). Staten refunderer kommunernes udgifter med 50 pct.

010 Afløb af løntilskud til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. refusion

011 Afløb af driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse

Her registreres udgifter til vejledning og opkvalificering, såfremt en person med ret til kontantydelse har en ansættelseskontrakt med en virksomhed, hvor ansættelsen skal påbegyndes inden for 6 uger, jf. § 75 z, stk. 8, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten yder ikke refusion af kommunernes udgifter til vejledning og opkvalificering.

012 Afkøb af befordringsgodtgørelse til personer med ret til kontantydelse

Her registreres udgifter til dækning af befordringsgodtgørelse efter § 82, jf. § 75 æ, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Staten refunderer kommunernes udgifter med 50 pct.

Det bemærkes ved udgifter til dækning af transport efter § 83, jf. § 75 æ, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal registreres på gruppering 015.

013 Afløb af kontantydelse vedrørende perioden fra 1. januar 2016

Her registreres udgifter til kontantydelse til personer, der har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, jf. lov om kontantydelse.

014 Afløb af løntilskud vedrørende kontantydelse vedrørende perioden fra 1. januar 2016

015 Afløb af transportudgifter til personer med ret til kontantydelse med 50 pct. refusion

Her registreres udgifter til dækning af transport efter § 83, jf. 75 æ, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der ydes 50 pct. statsrefusion af udgifterne.

Det bemærkes ved udgifter til befordring efter § 82, jf. § 75 æ, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal registreres på gruppering 012.

093 Tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion

Her registreres indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse vedrørende perioden før 1. januar 2016 til personer, der har opbrugt retten til dagpenge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er ydet med 30 pct. afslag.

Det bemærkes, at tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under gruppering 013, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

094 Tilbagebetaling af kontantydelse med 50 pct. refusion

Her registrerer indtægter fra tilbagebetaling af kontantydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 til personer, der har opbrugt retten til dagpenge, og midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og hvor kontantydelsen er ydet med 50 pct. afslag.

Det bemærkes, at tilbagebetaling af kontantydelse vedrørende perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under gruppering 013, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

Dranst 2: Autoriserede grupperinger

004 Berigtigelser

 

Sidst opdateret: 20-04-2022