Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

5.57.75 Gældende konteringsregler

Denne funktion beskriver afløbsudgifter til løntilskud vedrørende aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

011 Afløb af løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 51)

Her registreres de kommunale afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver, jf. § 51 og § 63 og § 64, stk. 3. Ved ansættelse med løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Lønudgifter ved ansættelsen i kommunale virksomheder, institutioner m.v. registreres på funktion 5.68.98. Endvidere registreres af-løbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til supplerende kontanthjælp til løn op til niveauet for bruttokontanthjælpen efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne.

Det bemærkes, at løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på funktion 5.57.73.

093 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion

Her registreres tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet efter § 34, jf. §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetalinger efter § 97 a i lov om aktiv socialpolitik (opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin forsørgelsespligt) registreres ligeledes her. Endvidere registreres her tilbagebetaling af kontanthjælp til personer under 30 år i visitations- og mellemperioderne ydet frem til 31.12.2003, jf. §§ 91-94 i lov om aktiv socialpolitik. Desuden registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 efter kapitel 10 og kapitel 11, samt løntilskud vedr. perioden før 1. januar 2016 efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Endelig registreres tilbagebetalinger af hjælp udbetalt i henhold til lov om kommunal aktivering. Tilbagebetaling af godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres fra 2014 dog på 5.68.90 gruppering 015.

Det bemærkes, at tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på funktion 5.57.73, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

094 Tilbagebetaling (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion

Her registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp efter kapitel 10 og kapitel 11, samt løntilskud efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetaling af godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats registreres fra 2014 dog på 5.68.90 gruppering 015.

096 Efterbetaling af udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere mv. vedrørende perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion

Her registreres udgifter til hjælp til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere mv. jf. gruppering 4,10,11,12 og 14, der vedrører ydelsesperioden før 1. juli 2006, og hvortil der før 1. juli 2006 blev givet 50 pct. i statsrefusion.

097 Tilbagebetaling af hjælp vedrørende perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 30 pct. refusion

Her registreres tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere herunder terminsydelser mv. ydet efter § 34, jf. §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik. Tilbagebetalinger efter § 97 a i lov om aktiv socialpolitik (opkrævning hos den samlever, der ikke opfylder sin forsørgelsespligt) registreres ligeledes her. Desuden registreres tilbagebetaling af forsørgelseshjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 efter kapitel 10 og kapitel 11, samt løntilskud vedrørende perioden før 1. januar 2016 efter kapitel 12 til kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere, jf. § 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt §§ 91 og 92 i lov om aktiv socialpolitik.

Det bemærkes, at tilbagebetaling af hjælp vedrørende perioden fra og med 1. januar 2016 registreres under den relevante ydelsesgruppering på funktion 5.57.73, og ikke på en særskilt tilbagebetalingsgruppering.

Dranst 2: Autoriserede grupperinger

001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering 094

Grupperingen indeholder kun tilbagebetalinger og vil dermed fremstå som en negativ indtægt.

002 Refusion af tilbagebetaling med 50 pct. refusion på gruppering 093

003 Berigtigelser (§ 65, stk. 3, i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision)

004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 097

020 Tilskud fra EU

030 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp mv. med 50 pct. refusion på gruppering 096

Sidst opdateret: 20-04-2022