Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Konteringsregler for 5.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp og aktiverede modtagere for visse grupper af flygtninge.

På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende integrationsydelse, kontant- og uddannelseshjælp, aktivering af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, revalidering samt hjælp i særlige tilfælde og udbetalinger efter serviceloven til visse grupper af flygtninge. Hvilke grupper af flygtninge, der er tale om, fremgår af konteringsreglerne for de enkelte driftsgrupperinger på funktionen, jf. i øvrigt § 107 i lov om aktivsocialpolitik, § 124 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og § 181 i serviceloven.

På funktion 5.57.74 anvendes art 5.2. Lønudgifter til kontaktpersoner og lignende registreres dog under hovedart 1.

Endelig er der autoriseret en gruppering til registrering af tilbagebetalinger af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og efter lov om social service til de pågældende persongrupper.

Gældende konteringsregler

Orientering om ændringer

Sidst opdateret: 19-12-2019