Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

5.57.71 Gældende konteringsregler for sygedagpenge

Denne funktion beskriver udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge.

Dranst 1: Autoriserede grupperinger

001 Afløb af sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen afholder fuldt ud uden statslig refusion, jf., § 62, stk. 6, i lov om sygedagpenge.

Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. december 2015 registreres på gruppering 013.

003 Afløb af sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 2, i lov om sygedagpenge.

Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. december 2015 registreres på gruppering 013.

004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. §§ 26 og 42, stk. 2, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel

Her registreres den kommunale medfinansiering på 50 pct. af udgifterne til dagpenge til forældre med alvorligt syge børn jf. §§ 26 og 42, stk. 2, i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel frem til 1. april 2017, hvor ordningen overgår til 100 pct. statslig finansiering. Herefter registreres alene afløbsudgifter vedrørende perioden før 1. april 2017.

Dagpenge, som udbetales efter barselslovens § 26, og som dækker en periode før den 1. april 2017, skal fortsat medfinansieres med 50 pct. af kommunerne. Det gælder, uanset om dagpengene udbetales før eller efter den 1. april 2017.

005 Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. § 62, stk. 4, 5 og 8, i lov om sygedagpenge.

Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. december 2015 registreres på gruppering 013.

006 Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 med 30 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge

Her registreres afløbsudgifter vedr. perioden før 28. december 2015 til sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive sygedagpengemodtagere og til personer i aktivering i øvrige vejlednings- og opkvalificeringstilbud, jf. § 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge og § 32, stk. 1, nr. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det bemærkes, at sygedagpenge vedr. perioden fra og med 28. december 2015 registreres på gruppering 013.

008 Afløb af løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, jf. § 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Her registreres de kommunale afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 til løntilskud til sygedagpengemodtageres ansættelse med løntilskud, efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ved ansættelse i løntilskud registreres alene udgiften til løntilskud på denne gruppering. Der ydes 50 procent i statsrefusion til udgifterne.

Det bemærkes, at løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere vedr. perioden fra og med 1. januar 2016 registreres på gruppering 014.

013 Sygedagpenge

Her registreres udgifter til sygedagpenge efter lov om sygedagpenge.

Det bemærkes, at udgifter til sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 2015 (før refusionsomlægningen) registreres på afløbsgrupperinger under denne funktion.

090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge

Her registreres alle kommunens indtægter fra regres for udgifter til sygedagpenge, jf. § 78 i lov om sygedagpenge, uanset om kommunen har afholdt de fulde udgifter eller om staten har ydet refusion. Halvdelen af de regresindtægter, som kommunen får ind ved regreskrav tilfalder staten, jf. regresvejledningen § 12.

Der er under dranst 2 autoriseret følgende grupperinger

002 Refusion af regresindtægter (grp. 90) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) med 50 pct. refusion

Her registreres refusion af afløb af sygedagpenge med 50 pct. refusion.

Her registreres ligeledes refusion med 50 pct. af regresindtægter vedrørende sygedagpenge.

003 Berigtigelser

009 Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006)

Her registreres refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion.

010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion

Her registreres refusion af afløb af sygedagpenge på gruppering 013 med 80 pct. refusion i de første 4 uger med ydelser.

011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. Refusion

Her registreres refusion af sygedagpenge på gruppering 013 med 40 pct. refusion fra den 5. til den 26. uge med ydelser.

012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. Refusion

Her registreres refusion af sygedagpenge på gruppering 013 med 30 pct. refusion fra den 27. til den 52. uge med ydelser.

013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. Refusion

Her registreres refusion af sygedagpenge på gruppering 013 med 20 pct. refusion fra den 53. uge med ydelser.

 

Sidst opdateret: 20-04-2022