Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ledighedsudviklingen i RAR-områder og kommuner

Styrelsen overvåger udviklingen i ledigheden i de 8 RAR-områder og deres kommuner.

Den aktuelle bruttoledighed og udviklingen heri det seneste år fordelt på køn, alder og a-kasser beskrives for RAR-områder og kommuner.

Videre kan man se udviklingen i den faktiske og sæsonkorrigerede ledighed i en tidsserie fra midten af 2008 til i dag.

Der præsenteres en fremskrivning i udviklingen i ledigheden frem til og med udgangen af 2019 for de 8 RAR-områder.

Aktuel ledighed

Her offentliggøres hver måned tal for den samlede gennemsnitlige bruttoledighed (såvel ledige som aktiverede) for 8 RAR-områder og de tilhørende kommuner.

Du kan her klikke dig frem til rapporter med aktuel ledighedsstatistik. Via linket til højre finder du rapporter hvor du kan vælge at se ledighedsstatistik for RAR-område(r) med de tilhørende kommuner. Se vejledning inde i rapporten.

Ledigheden det seneste år

Her kan man se udviklingen i den faktiske og sæsonkorrigerede ledighed i RAR-områder og tilhørende kommuner i det seneste år.

Du kan her klikke dig frem til rapporter med sæsonkorrigeret ledighedsstatistik. Du kan finde rapporter, hvor du kan vælge at se ledighedsstatistik for RAR-område(r) med de tilhørende kommuner. Vejledning findes i rapporten.

Ledighedsrapport (nyt vindue)

Fremskrivning af ledigheden

Tre gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for bl.a. udviklingen i ledigheden i hele landet et par år frem i tiden.

Den nyeste landsprognose for ledigheden har STAR fordelt (dekomponeret) på RAR-områder og for hvert område fordeles ledigheden på bl.a. køn, alder og a-kasse.

Du kan her klikke dig frem til et regneark med ledighedsfremskrivningen. Nederst i regnearket finder du en fane for det eller de ønskede RAR-område(r).

Fremskrivning af ledigheden (Excel) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 01-10-2018