Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Trainee-indsats – landsdækkende kampagne

I 2012 blev der i forbindelse med finansloven afsat 20 mio. kr. fordelt over 2012 og 2013 til at etablere såkaldte trainee-forløb for ledige dimittender under FTF- og AC-området.

Formålet med trainee-indsatsen var at styrke dimittendernes muligheder for at komme i job gennem både opkvalificering og etablering af kontakt med arbejdsmarkedet.

Evalueringen peger på, at den samlede trainee-indsats hos både AC og FTF har været en succes. Der har bl.a. været en generel høj grad af tilfredshed med indsatsen blandt deltagerne, ligesom deltagernes tilkendegivelser i forhold til deres udbytte af indsatsen stemmer overens med de intentioner, der oprindeligt var baggrunden for at etablere en trainee-indsats.

Som følge af beskæftigelsesreformen forlænges trainee-indsatsen i en toårig perioden, der løber fra 2015.

Evaluering Trainee-indsats

Sidst opdateret: 06-12-2019