Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Sherpa – randomiserede kontrollerede forsøg

Projektet har til formål at undersøge effekten af en beskæftigelsesrettet indsats målrettet personer med moderate sindslidelser.

Overordnet består Sherpa af følgende elementer:

  • Individualiserede mentorstøtte baseret på psykiatrisk viden
  • Koordinering ved Sherpa-mentor internt i Sherpa og eksternt overfor andre aktører
  • Karriererådgivning målrettet mennesker med psykisk sygdom
  • Uvildig hjælp til afklaring af privatøkonomien
  • Virksomhedsrettet indsats for at understøtte den enkeltes mulighed for at komme i arbejde og beholde arbejde
Sidst opdateret: 28-09-2020