Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Individuelt planlagt job med støtte (IPS) – randomiserede kontrollerede forsøg

Projektet har til formål at undersøge effekten af målrettede beskæftigelsesrettede indsatser over for personer med svære sindslidelser.

Indsatsen består i, at den enkelte borger får tilknyttet én IPS konsulent, som følger borgeren fra første kontakt, til borgeren er i mål. At være 'i mål' vil i denne forbindelse sige at være kommet i arbejde eller i uddannelse og ikke længere have brug for støtte.

IPS-indsatsen, forskningsprojekt Inklusion, Psykiatrisk Center København (nyt vindue)

Sidst opdateret: 28-09-2020