Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. ferieloven om følge af corona-virus

Her er historiske spørgsmål og svar om midlertidige ændringer vedr. ferieloven om følge af corona-virus.

Hvis du er interesseret i gældende spørgsmål og svar, henvises til følgende side.

Ferieloven: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Svar 03-04-20 - ikke længere gældende:

En ny lov betyder, at ferie, som ikke kan holdes i ferieåret, kan udskydes til en efterfølgende afholdelsesperiode, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt i forbindelse med COVID-19.

Udskydelsen omfatter både ferie, som er fastlagt, og ferie, der ikke er fastlagt. Udskydelse af ferie vil først og fremmest skulle ske efter aftale mellem en arbejdsgiver og en lønmodtager, men kan også ske efter pålæg fra arbejdsgiveren.

Det vil bero på en konkret vurdering i forhold til den enkelte virksomhed og i forhold til den enkelte medarbejder, om betingelserne er opfyldt.

Dette vil fx give sundhedsmyndigheder, politiet, andre offentlige myndigheder, som har fået flere arbejdsopgaver, mulighed for at udskyde ferie for nødvendige medarbejdere til den efterfølgende afholdelsesperiode.

Det vil også kunne være tilfældet for private virksomheder, som kan være hårdt ramt af sygdoms- eller karantænetilfælde samt helt ekstraordinær travlhed, og hvor det kan være vanskeligt at erstatte specifikke medarbejdere og herved sikre driften.

Lov nr. 348 af 2. april 2020 om udskydelse af ferie i forbindelse med covid-19 (nyt vindue)

18-03-20 - ikke længere gældende:

Lønmodtageren anses for at være syg i ferielovens forstand og har derfor en feriehindring.

Borger.dk om sygdom og ferie (nyt vindue)

Sidst opdateret: 30-08-2021