Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om ferietillæg

Her kan du læse spørgsmål/svar om ferietillæg

07-07-21

Ferietillægget skal beregnes som feriegodtgørelse, jf. ferielovens § 18, stk. 1, 1. pkt. Ferietillægget som udbetales med maj lønnen beregnes som 1 pct. af den ferieberettigede løn indtjent i perioden fra den 1. september til den 31. maj. Tilsvarende beregnes ferietillægget, som udbetales med august lønnen som 1 pct. af den ferieberettigede løn indtjent i perioden fra 1. juni til 31. august.

07-07-21

Ferietillægget skal beregnes på baggrund af den samlede løn forud for ferieafholdelsen på samme måde som feriegodtgørelse. Indeværende måned tæller ikke med i beregningen, fordi ferien ikke er optjent endnu, men først er optjent ved udgangen af måneden.

07-07-21

Efter § 18 i ferieloven udbetales ferietillægget enten samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder, eller ferietillæg for perioden fra 1. september til 31. maj udbetales sammen med lønnen for maj måned, mens ferietillæg for den resterende del af ferieåret udbetales sammen med lønnen for august måned. Det betyder, at arbejdsgiveren kan vælge at udbetale ferietillægget på en sådan måde, at ferien på udbetalingstidspunktet er afholdt på et tidligere tidspunkt.

Hvis arbejdsgiveren har valgt at udbetale ferietillægget to gange om året efter § 18, har lønmodtageren, som fratræder krav på at få udbetalt ferietillæg for den på fratrædelsestidspunktet afholdte ferie, som der ikke allerede er udbetalt ferietillæg for.

Eksempel
En lønmodtager har holdt 5 feriedage i efteråret og fratræder den 31. januar. Lønmodtageren får sædvanligvis ferietillægget udbetalt med maj og august lønnen. Lønmodtageren har på fratrædelsestidspunktet ret til ferietillæg for de 5 afholde feriedage. Ferietillægget udbetales direkte til lønmodtageren.

07-07-21

Er ferietillægget udbetalt med lønnen for henholdsvis maj og/eller august måned, vil for meget udbetalt ferietillæg ikke kunne kræves tilbagebetalt i forbindelse med fratræden.

Sidst opdateret: 07-07-2021