Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om ændring i arbejdstid eller arbejdsomfang

Her kan du læse spørgsmål/svar om ændring i arbejdstid eller arbejdsomfang

07-07-21

Der er to faktorer, som er bestemmende for lønnen under ferien, nemlig arbejdstiden på optjeningstidspunktet og lønnen på ferietidspunktet. En lønmodtager, som har skiftet arbejdstid fra den 1. januar, har således ret til 8,32 feriedage i forhold til den første arbejdstid og 16,68 feriedage i forhold til den sidste arbejdstid, uanset hvornår ferien holdes. Hvis der samtidig er et skift i lønnen, vil lønnen under ferie skulle opgøres i forhold til den aktuelle løn på ferietidspunktet.

Eksempel

En lønmodtager arbejder 37 timer om ugen fra 1. september til den 31. december med en løn på 30.000 kr. om måneden

Fra 1. januar går lønmodtageren ned i tid og arbejder 30 timer om ugen med en løn på 25.000 kr. om måneden.

Lønmodtageren optjener derfor 4 x 2,08 dages ferie på 37 timer og 8 x 2,08 dages ferie på 30 timer.

Lønmodtageren har holdt 5 feriedage i efteråret, hvor lønmodtageren har fået udbetalt den sædvanlige løn. Dette skyldes, at ferien er optjent og afholdt med en beskæftigelse på 37 timer om ugen.

Lønmodtageren holder herefter vinterferie i 5 dage i februar.

For de 3,32 af feriedagene skal der ske en regulering af lønnen, da disse feriedage er optjent med en beskæftigelse på 37 timer om ugen, men holdes på et tidspunkt, hvor lønmodtageren arbejder 30 timer om ugen.
Lønnen under ferien skal således beregnes ud fra den aktuelle løn på ferietidspunktet (25.000 kr.) x 37/30

07-07-21

En lønmodtager, som har overført ferie fra en ferieafholdelsesperiode til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, skal have betaling for den overførte ferie efter ferielovens almindelige regler. Det betyder, at har lønmodtageren optjent feriegodtgørelse, skal lønmodtageren have det beløb udbetalt for den overførte ferie, som lønmodtageren havde krav på, hvis lønmodtageren havde holdt ferien i den oprindelige ferieafholdelsesperiode, jf. ferielovens § 19, stk. 2.

En lønmodtager, som har ret til løn under ferie og ferietillæg, har derimod som hovedregel ret til den sædvanlige og fast påregnelige løn på ferietidspunktet, jf. § 17, stk. 1. Hvis lønmodtageren har skiftet arbejdstid, har lønmodtageren ret til lønnen på ferietidspunktet, men i forhold til arbejdstiden/arbejdsomfanget på optjeningstidspunktet, jf. § 17, stk. 2. Dette gælder også, når lønmodtageren overfører ferien fra en ferieafholdelsesperiode til en efterfølgende efter § 21 eller § 22.

Sidst opdateret: 07-07-2021