Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Love, bekendtgørelser og vejledninger for aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats

Der er forskellige lovtekster, bekendtgørelser og vejledninger til aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats.

På denne side vil du løbende kunne se de lovtekster, bekendtgørelser, juridiske vejledninger m.m., som knytter sig til den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Love

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, LBK nr. 701 af 22/05/2022 (nyt vindue)

Loven træder i kraft den 1. januar 2020.

Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (nyt vindue) 

Bekendtgørelser og vejledninger

En række bekendtgørelser og vejledninger, der følger af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, er udstedt på retsinformation.

Se oversigt over bekendtgørelser og vejledninger. 

Oversigt over bekendtgørelser og vejledninger ifm. LAB (pdf) (nyt vindue)

Startvejledning til LAB

Styrelsen har udarbejdet en startvejledning til LAB, der skal understøtte medarbejdere i jobcentre og a-kassers arbejde med at implementere den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Startvejledningen (Vejledning om lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - VEJ nr. 10084 af 29/11/2019) er udstedt og kan findes på retsinformation.

Startvejledningen (nyt vindue)

Sidst opdateret: 31-08-2022