Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

IT i forbindelse med aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering benytter forskellige former for IT-understøttelse ved implementering af aftalen.

Aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats vil indebære en række større og mindre IT-ændringer på Jobnet, DFDG (Det Fælles Datagrundlag), VITAS, Jobcenter planner mv. samt i jobcentrenes og i a-kassernes it-systemer.

Disse IT-understøttende tiltag vil borgeren, sagsbehandleren og virksomheden opleve i form af ændret funktionalitet i brugergrænsefladen, nyt og opdateret design og/eller nye og ændrede services (fx mulighed for SMS-tilmelding og notifikationer).

Derudover er der en række IT-understøttende opgaver af mere teknisk karakter, hvor der skal fjernes eller tilpasses en række registreringskrav for en række målgrupper, herunder laves valideringer i fx DFDG.

Kommunernes og a-kassernes leverandører varetager de ændringer, der kommer til at ske i jobcentrenes og a-kassernes it-systemer som følge af ændrede/nye snitflader i IT-systemer hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

De væsentligste it-ændringer, som følge af den forenklede beskæftigelsesindsats, er opsummeret nedenfor.

Ønskes en detaljeret gennemgang af de forskellige ændringer i forhold til funktionaliteter og design mv. henvises til: IT-Nyhedsbreve til jobcentre

A-kasse-forsøget. Her får a-kasser i en fireårig periode ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsperioden. Initiativet skal omfatte minimum 25 pct. af de nyindplacerede på dagpenge årligt. A-kassen forpligter sig på at foretage relevante justeringer af egne it-systemer, så A-kassernes it-systemer skal leve op til de registreringskrav, der fastsættes. Desuden skal A-kassen indkalde til første fællessamtale og den ledige skal selvbooke sine samtaler i A-kassen. Læs eventuelt videre på: 

Initiativet Mere ansvar til a-kasse

Min Plan moderniseres og opdateres. Det betyder bl.a., at alle indsatser og aftaler vises på en tidslinje i Min Plan; Opdateret PDF af Min Plan (så den i højere grad ligner det, borgeren ser på Jobnet); Nyt statusfelt for aktiviteter (løbende og afsluttende status); Personlig assistance og hjælpemidler vises i Min Plan; Jobmål skal angives anderledes for de stærke målgrupper og planbeskrivelsen udgår for de stærke målgrupper samt vejledningstekster udgår af Min Plan.

Kommuner og a-kasser kan desuden læse mere om den nye Min Plan på jobnet i guide herom.

Guide til Min Plan

Obligatorisk selvbooking for flere målgrupper, hvor it-understøttelsen er etableret. Personer i de relevante målgrupper skal således selv booke samtaler på Jobnet og jobcentret kan oprette frister for selvbooking af næste samtale.

CV-oplysninger for alle ledige. Alle ledige skal registrere CV-oplysninger på Jobnet. Dette skal enten ske via ”Mit CV” eller i ”Præsentations-CV”. STAR arbejder videre med ”Et CV til alle” med fælles datamodel, mere avancerede udsøgningsmetoder mv. Dette forventes dog først færdigudviklet ultimo 2020.

Tjek af jobforslag ophører. Det betyder, at den lediges aktive jobsøgning dokumenteres ved registrering af jobsøgningsaktiviteter i joblog mv. Den digitale løsning, som understøtter afskaffelsen af ”Tjek af jobforslag” idriftsættes med virkning fra den 7. december 2019, hvor reglerne om afskaffelse af tjek af jobforslag træder i kraft. Der vil dermed ikke være mulighed for eller krav om at tjekke jobforslag på Jobnet, og der vil heller ikke kunne ske en afmelding som følge af manglende ”Tjek af jobforslag”.

VITAS – Virksomhedernes ansøgningssystem til virksomhedsrettede forløb suppleres med 5 nye ordninger: Fleksjob (ansøgning og bevilling), mentor, hjælpemidler, personlig assistance (bevilling) og jobrotation – alle for ordinært ansatte. 

Reglerne om mindre intensiv indsats og stand by udvides til flere målgrupper. Det betyder, at fraværs- og fritagelsesregistreringerne rent teknisk kan registreres på de yderligere målgrupper, der følger af "Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats". Derudover opdateres ”Brugervejledning til registrering af fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler”.

Jobcenter Planner – selvbooking

Jobcenter Planner bliver efter implementeringen af reformen udfaset med udgangen af 2020. Læse mere på Jobcenter Planner – administration af selvbookingstider

VITAS

Udviklingen af de forskellige ordninger i VITAS som følge af aftalen, releases løbende både før og efter 1. januar 2020.

 

 

 


 

Sidst opdateret: 21-02-2023