Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Tilsagn 2020 om tilskud fra ansøgningspuljer på beskæftigelsesområdet

Ansøgningsfrist

I 1. halvår af 2020 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tildelt tilsagn om tilskud fra en række ansøgningspuljer til virksomheder, institutioner, kommuner m.fl.

På baggrund af styrelsens tilsagn udbetaler Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilskud fra ansøgningspuljerne.

Oversigterne viser fordelingen af styrelsens tilsagn om tilskud for puljer i 1. halvår af 2020.

Oversigterne angiver projekttitel, virksomhed og beløbsstørrelse. 

Indsats ved større afskedigelser (pdf) (nyt vindue)

Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen (pdf) (nyt vindue)

Pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer (pdf) (nyt vindue)

Pulje til sporskifte (pdf) (nyt vindue)

Pulje til tilskud til kurser over 6 ugers varighed (pdf) (nyt vindue)

Pulje til udbredelse af virksomheders sociale ansvar (pdf) (nyt vindue)

Uddannelsesløft (pdf) (nyt vindue)

 

 

Sidst opdateret: 10-11-2020