Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spørgsmål og svar om pulje til sporskifte

Styrelsen modtager løbende spørgsmål om puljen til sporskifte, som kan have generel interesse. Spørgsmålene og svarene er derfor publiceret på denne side.

Ydes der støtte til ikke AMU godkendte kurser?

Der ydes støtte til ikke AMU godkendte kurser, hvis kurserne giver erhvervsrettede kvalifikationer og kompetencer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet.

Det er afgørende, at kompetencerne er efterspurgt generelt og ikke udelukkende efterspurgt hos en virksomhed. Der ydes normalvis ikke støtte til personlig udvikling o.lign.

Det er vigtigt, at de ikke AMU godkendte kurser i kursusoversigten er fyldestgørende beskrevet, og at det beskrives hvordan den enkelte medarbejder er nedslidt eller nedslidningstruet.

Ved ansøgning om midler, skal der vedhæftes kursusbeskrivelse, udbyderinformation samt pris.

Den enkelte sag vurderes i sammenhold med det konkrete sporskifteforløb og dokumentation.

Er antallet af sporskiftepakker begrænset pr. år eller for perioden puljen til sporskifte løber?

Antallet af ansøgninger som hver virksomhed (p-nummer) kan ansøge er begrænset ift. virksomhedens størrelse. Begrænsningen er gældende i hele den periode hvor puljen til sporskifte løber (i 2018-2021). Det vil fx sige, at en virksomhed på mere end 250 ansatte kan ansøge om maksimalt 30 sporskiftepakker i perioden 2018-2021.

Hvordan ansøger jeg?

Det er virksomheden, der ansøger puljen i samarbejde med den nedslidte/nedslidningstruede medarbejder.

Det anbefales desuden, at søge vejledning om forløbet hos fx en uddannelsesinstitution.

Der ansøges via styrelsens Tilskudsportal, hvor ansøgning, budgetskema og kursusoversigten medsendes.

Kan jeg ansøge hvis jeg er jobsøgende?

Det er ikke muligt at søge puljen, hvis du er jobsøgende, fordi puljen er målrettet virksomheder og deres medarbejdere. Hvis en opsagt medarbejder stadig ansat, kan der gives støtte hvis forløbet kan færdiggøres inden ansættelsen udløber.

Sidst opdateret: 18-07-2019