Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Tilsyn og opfølgning: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om tilsyn og opfølgning.

I orienteringsskrivelse til jobcentre og a-kasser af 15. juni 2020 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 angives det, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil udarbejde og offentliggøre et teknisk notat på www.star.dk. Notatet redegør for de specifikke opgørelsesregler i forhold til kommuners og a-kassers indsats generelt og i forhold til opgørelsen af fokusmålene for det skærpede tilsyn m.v.

Det tekniske notat kan findes her:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings opgørelse af kommunernes og a-kassernes indsats

Spørgsmålene og svarene nedenfor vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.
Sidst opdateret: 22-05-2023