Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

A-kasseforsøget: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

De nye foranstaltninger på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus rejser mange spørgsmål. Læs svarene på de oftest stillede spørgsmål om a-kasseforsøget.

Spørgsmålene og svarene vil løbende blive opdateret i takt med besvarelsen af indkomne spørgsmål. Sådan finder du de seneste spørgsmål/svar:

  • Spørgsmålene er ordnet kronologisk inden for hvert emne, så det senest besvarede spørgsmål ligger øverst.
  • Hvis svaret på et eksisterende spørgsmål bliver revideret, tilføjer vi ”revideret” i slutningen af spørgsmålet og flytter det op øverst.
  • Sidens ”sidst opdateret”-dato nederst på siden ændrer sig, når der tilføjes, revideres eller slettes spørgsmål/svar.
  • I bunden af et afsnit kan der ligge historiske svar, som ikke gælder mere. Vi har tilføjet "historisk" i slutningen af sådanne spørgsmål.

Hvilke regler gælder for visitationen til og fra forsøget i den nuværende situation? (revideret)

Svar 19-06-20:

Bestemmelserne for visitation til og fra forsøget i perioden fra d. 12. marts til d. 1. september 2020 er de samme som før suspensionsperioden. Ledige, som er i målgruppen for forsøget, skal således visiteres til og fra forsøget i overensstemmelse med reglerne herfor i forsøgsbekendtgørelsen.

Med vedtagelsen af lov nr. 274 af 26/3-20, lov nr. 473 af 22/4-20 og senest Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli initiativer og eksportinitiativer af 15. juni 2020 vil udbetaling af dagpenge i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med d. 31. august 2020 ikke forbruge af hverken ydelses- eller referenceperioden. Perioden betragtes som en såkaldt ”død periode”, hvor udbetaling af dagpenge ikke indgår ved opgørelsen af forbruget af dagpenge.

Idet opgørelsen af forsøgsperioden i forsøget jf. § 9 i forsøgsbekendtgørelsen beregnes på bagrund af dagpengeforbruget betyder dette, at der ikke vil være medlemmer omfattet af forsøget, som skal visiteres til jobcentret på baggrund af en udløbet forsøgsperiode, hhv. 410 timer for fuldtidsforsikrede og 333 timer for deltidsforsikrede, før efter d. 31. august 2020.

Tidligere gældende svar

Svar 29-05-20 - ikke længere gældende:

Bestemmelserne for visitation til og fra forsøget i perioden fra d. 12. marts til d. 1. september 2020 er de samme som før suspensionsperioden. Ledige, som er i målgruppen for forsøget, skal således visiteres til og fra forsøget i overensstemmelse med reglerne herfor i forsøgsbekendtgørelsen.

Med vedtagelsen af lov nr. 274 af 26/3-20 og senere lov nr. 473 af 22/4-20 vil udbetaling af dagpenge i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med d. 30. juni 2020 ikke forbruge af hverken ydelses- eller referenceperioden. Perioden betragtes som en såkaldt ”død periode”, hvor udbetaling af dagpenge ikke indgår ved opgørelsen af forbruget af dagpenge.

I forhold til forsøget betyder det, at der ikke vil være medlemmer omfattet af forsøget, der vil opnå et forbrug på hhv. 410 timer for fuldtidsforsikrede og 333 timer for deltidsforsikrede inden for den ovenstående periode. Altså kan et medlem, som er visiteret til forsøget ikke visiteres til jobcentret på baggrund af en udløbet forsøgsperiode før efter d. 30. juni 2020.

Gælder genåbningen af beskæftigelsesindsatsen også i forsøget? (revideret)

Svar 19-06-20:

Ja. Beskæftigelsesministeren har besluttet, at der per 15. juni igen åbnes for fuld indsats i jobcentre og a-kasser i hele landet.

Dette gælder også i forsøget. Indsatsen i forsøget skal følge de på et givent tidpunkt gældende regler for beskæftigelsesindsatsen.

Med Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension
af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 af 15. juni 2020 er det blevet muligt at holde samtalerne mv. ved personligt fremmøde, telefonisk eller digitalt i hele landet. Muligheden for at fortsætte med at holde jobsamtalerne telefonisk eller digitalt gælder frem til den 1. oktober 2020. Derefter skal samtalerne holdes i overensstemmelse med LAB, dvs. som hovedregel ved personligt fremmøde, bortset fra visse tilfælde.

Jobsamtaler, som holdes digitalt i stedet for ved fysisk fremmøde, skal have karakter af en samtale for at kunne medregnes, dvs. der skal være en tidsmæssig sammenhængende dialog, fx ved videosamtaler, mail/sms-chat. Indholdet af jobsamtalerne skal være det samme som ved jobsamtaler ved personligt fremmøde.

Tidligere gældende svar

Svar 29-05-20 - ikke længere gældende:

Ja. Beskæftigelsesministeren har besluttet, ar der skal åbnes for en digital beskæftigelsesindsats i jobcentrene, kommunerne og a-kasserne i Regionerne Hovedstaden og Region Sjælland, mens der åbnes for en fuld indsats i regionerne i Vestdanmark.

Dette gælder også i forsøget.

Indsatsen i forsøget skal således følge de på et givent tidpunkt gældende regler for beskæftigelsesindsatsen herunder den nuværende differentieringen heraf mellem Øst-og Vestdanmark.

Åbning af den digitale beskæftigelsesindsats i Region Hovedstaden og Region Sjælland betyder bl.a., at der åbnes op for ret og pligt til samtaler, som holdes digitalt eller telefonisk.

Jobsamtaler som gennemføres digitalt (digitalt, telefon mv.) efter ikrafttrædelsen af Bekendtgørelse om en digital genåbning i Region Hovedstaden og Sjælland og genåbning i Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland af beskæftigelsesindsatsen og ret og pligt for borgerene m.v., d. 27. maj 2020 tæller med som individuelle jobsamtaler i forsøget, indtil det igen er muligt at holde samtaler med personligt fremmøde.

Det er i den sammenhæng vigtigt, at digitale jobsamtalerne registreres med den korrekte samtaleform fx digital, video, telefon mv.

Tæller jobsamtaler, som er afholdt digitalt, med som individuelle jobsamtaler i forsøget? (revideret)

Svar 19-06-20:

Jobsamtaler efter kapitel 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), som gennemføres digitalt efter ikrafttrædelsen af Bekendtgørelse om en digital genåbning i Region Hovedstaden og Sjælland og genåbning i Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland af beskæftigelsesindsatsen og ret og pligt for borgerene m.v., d. 27. maj 2020 tæller med som individuelle jobsamtaler i forsøget, indtil det igen er muligt at den 1. oktober 2020.

Derefter skal samtalerne holdes i overensstemmelse med LAB, dvs. som hovedregel ved personligt fremmøde, bortset fra visse tilfælde.

Jobsamtaler, som holdes digitalt i stedet for ved fysisk fremmøde, skal have karakter af en samtale for at kunne medregnes, dvs. der skal være en tidsmæssig sammenhængende dialog, fx ved videosamtaler, mail/sms-chat. Indholdet af jobsamtalerne skal være det samme som ved jobsamtaler ved personligt fremmøde.

Det er i den sammenhæng vigtigt, at digitale jobsamtalerne registreres med den korrekte samtaleform fx digital, video, telefon mv.

Tidligere gældende svar

Svar 29-05-20 - ikke længere gældende:

Åbning af den digitale beskæftigelsesindsats i Region Hovedstaden og Region Sjælland betyder bl.a., at der åbnes op for ret og pligt til samtaler, som holdes digitalt eller telefonisk.

Jobsamtaler som gennemføres digitalt (digitalt, telefon mv.) efter ikrafttrædelsen af Bekendtgørelse om en digital genåbning i Region Hovedstaden og Sjælland og genåbning i Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland af beskæftigelsesindsatsen og ret og pligt for borgerene m.v., tæller med som individuelle jobsamtaler i forsøget, indtil 1. oktober 2020, hvor det igen forventes at være hovedreglen, at samtaler skal gennemføres med fysik fremmøde.

Det er i den sammenhæng vigtigt, at digitale jobsamtalerne registreres med den korrekte samtaleform fx digital, video, telefon mv.

Vi har modtaget borgere fra forsøget, som på trods af den ”døde periode” er overgået på grund af udløb af forsøgsperioden. Skal disse borgere modtage deres kontaktforløb i jobcenteret eller skal de visiterestilbage i forsøget? (revideret)

Svar 19-06-20:

Med vedtagelsen af lov nr. 274 af 26/3-20, lov nr. 473 af 22/4-20 og senest Aftale om udfasning af hjælpepakker, stimuli initiativer og eksportinitiativer af 15. juni 2020 vil udbetaling af dagpenge i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med d. 31. august 2020 ikke forbruge af hverken ydelses- eller referenceperioden. Perioden betragtes som en såkaldt ”død periode”, hvor udbetaling af dagpenge ikke indgår ved opgørelsen af forbruget af dagpenge.

I forhold til forsøget betyder det, at der ikke vil være medlemmer omfattet af forsøget, der vil opnå et forbrug på hhv. 410 timer for fuldtidsforsikrede og 333 timer for deltidsforsikrede inden for den ovenstående periode. Altså kan et medlem, som er visiteret til forsøget ikke visiteres til jobcentret på baggrund af en udløbet forsøgsperiode før efter d. 31. august 2020.

Idet opgørelsen af forsøgsperioden i forsøget jf. § 9 i forsøgsbekendtgørelsen beregnes på bagrund af dagpengeforbruget betyder dette, at der ikke vil være medlemmer omfattet af forsøget, som skal visiteres til jobcentret på baggrund af en udløbet forsøgsperiode før efter d. 31. august 2020.

STAR er opmærksomme på, at der i forbindelse med overgangen fra marts til april måned er visiteret forsøgsdeltagere ud af forsøget på grund af forbrug. Håndteringen af den ”døde periode” i forsøget var på dette tidspunkt under politisk afklaring og det var således ikke muligt for STAR at kommunikere klart herom til a-kasserne i forsøget. A-kasserne har således ageret i overensstemmelse med hvad de på det givne tidspunkt antog var reglerne for visitation i forsøget.

Personer (fuldtidsforsikrede) som er visiteret ud af forsøget ved udgangen af marts vil som minimum have haft 250 timers forbrug ved udgangen af februar. Disse personer ville således som minimum være over halvvejs i deres forsøgsperiode.

At visitere de personer som overgik pga. forbrug ved udgangen af marts tilbage i forsøget, for at modtage en sidste måned i forsøget, vurderes at være uhensigtsmæssigt for kontinuiteten i borgerens kontaktforløbet samt administrativt kompliceret at gennemføre for a-kasserne.

Personer som i overgangen mellem marts og april måned er overgået til et kontaktforløb i jobcenteret på grund af forbrug, skal derfor som udgangspunkt, modtage deres kontaktforløb i jobcenteret.

STAR vil opfordre jobcenteret til at gå i direkte dialog med den givne a-kasse omkring lignende spørgsmål.

Tidligere gældende svar

Svar 29-05-20 - ikke længere gældende:

Med vedtagelsen af lov nr. 274 d. 26. marts 2020, og senere lov nr. 473 d. 22. april, vil udbetaling af dagpenge i perioden fra og med den 1. marts 2020 til og med d. 30. juni 2020 ikke forbruge af hverken ydelses- eller referenceperioden. Perioden betragtes som en såkaldt ”død periode”, hvor udbetaling af dagpenge ikke indgår ved opgørelsen af forbruget af dagpenge.

Idet opgørelsen af forsøgsperioden i forsøget jf. § 9 i forsøgsbekendtgørelsen beregnes på bagrund af dagpengeforbruget betyder dette, at der ikke vil være medlemmer omfattet af forsøget, som skal visiteres til jobcentret på baggrund af en udløbet forsøgsperiode før efter d. 30. juni 2020.

STAR er opmærksomme på, at der i forbindelse med overgangen fra marts til april måned er visiteret forsøgsdeltagere ud af forsøget på grund af forbrug. Håndteringen af den ”døde periode” i forsøget var på dette tidspunkt under politisk afklaring og det var således ikke muligt for STAR at kommunikere klart herom til a-kasserne i forsøget. A-kasserne har således ageret i overensstemmelse med hvad de på det givne tidspunkt antog var reglerne for visitation i forsøget.

Personer (fuldtidsforsikrede) som er visiteret ud af forsøget ved udgangen af marts vil som minimum have haft 250 timers forbrug ved udgangen af februar. Disse personer ville således som minimum være over halvvejs i deres forsøgsperiode.

At visitere de personer som overgik pga. forbrug ved udgangen af marts tilbage i forsøget for at modtage en sidste måned i forsøget vurderes at være uhensigtsmæssigt for kontinuiteten i borgerens kontaktforløbet samt administrativt kompliceret at gennemføre for a-kasserne.

Personer som i overgangen mellem marts og april måned er overgået til et kontaktforløb i jobcenteret på grund af forbrug, skal derfor som udgangspunkt, modtage deres kontaktforløb i jobcenteret.

STAR vil opfordre jobcenteret til at gå i direkte dialog med den givne a-kasse omkring lignende spørgsmål.

Hvordan håndteres suspensionsperioden i forhold til evalueringen af a-kasseforsøget?

Svar 29-05-20:

Suspensionen af beskæftigelsesindsatsen d. 12. marts bevirker, at a-kasseforsøget reelt er har været sat ud af kraft siden da.

Aftalekredsen har derfor besluttet, at forsøgsdeltagere som er visiteret til forsøget i perioden fra den 1. januar og indtil 1. september 2020 ikke vil indgå i evalueringen af forsøget.

Det er således udelukkende ny-tilmeldte efter den 1. september 2020, som vil indgå i den egentlige forsøgspopulation for evalueringen.

I perioden fra den 1. januar og frem til 1. september 2020 skal forsøget gennemføres efter gældende regler, men perioden betragtes rent evalueringsmæssigt som en testperiode hvor it- understøttelse, registreringsrutiner og arbejdsgange bliver endeligt fastlagt.

Vil suspensionsperioden og genstarten af forsøget den 1. september betyde, at forsøgsperioden forlænges?

Svar 29-05-20:

Nej, forsøget forudsættes fortsat at udløbe d. 31. december 2023.

Sidst opdateret: 08-09-2020