Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

COVID-19: Betydning for beskæftigelsesindsatsen

Kommuner, jobcentre og a-kasser kan her læse om, hvordan de skal forholde sig til den gradvise genåbning af beskæftigelsesindsatsen i lyset af coronavirus.

Gradvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen

Som følge af genåbningen og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen har jobcentre og a-kasser blandt andet haft mulighed for at afholde samtaler med borgerne telefonisk og digitalt samt at holde virtuelle møder i rehabiliteringsteamet mv. Denne mulighed forlænges til og med den 31. december 2020.

Den nye bekendtgørelse er trådt i kraft den 1. oktober 2020.

Orienteringsskrivelse til bekendtgørelsen blev sendt til kommuner, jobcentre og a-kasser den 29. september 2020.

Orienteringsskrivelse til jobcentre og a-kasser af 29. september 2020 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse af 25. september 2020 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Orientering af 26. juni 2020 om vedtagelse af lov nr. 959 af 26. juni 2020 om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Orientering til alle kommuner m.fl. 18. juni 2020 om fremsættelse af forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Orientering til alle kommuner m.fl. 15. april 2020 om fremsættelse af forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Tidligere melding om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen

Statsministeren besluttede den 11. marts 2020, at alle offentligt ansatte, der ikke arbejder med kritiske funktioner, i videst muligt omfang skal arbejde hjemme. Dette som en national foranstaltning for at mindske spredning af coronavirus/COVID-19. Regeringen har siden hen løbende aftalt forskellige faser om genåbningen af Danmark.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på den baggrund løbende udstedt bekendtgørelser og ændringsbekendtgørelse, der har reguleret beskæftigelsesindsatsen i takt med suspensionsperioden og den gradvise genåbning.

Notat af den 12. marts 2020 om suspendering af beskæftigelsesindsatsen (pdf) (nyt vindue)

Brev af den 12. marts 2020 fra STAR til jobcentre og a-kasser (pdf) (nyt vindue)

Notat af den 13. marts 2020 om suspendering af beskæftigelsesindsatsen (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse af den 20. marts 2020: Bekendtgørelse om en delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som en følge af COVID-19 (nyt vindue)

Orienteringsbrev til kommuner og a-kasser om bekendtgørelse af den 20. marts 2020 (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse af den 30. marts 2020 om ændring af bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Orienteringsbrev til kommuner og a-kasser om bekendtgørelse af den 30. marts 2020 (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse af den 20. april 2020: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Orienteringsbrev til kommuner og a-kasser om bekendtgørelse af den 20. april 2020 (pdf) (nyt vindue)

STARs orienteringsbrev af 22. april 2020 om vedtagelsen af lov nr. 473 af 22. april 2020 (nyt vindue)

Orienteringsskrivelse om genåbning til kommuner, jobcentre og a-kasser af 27. maj 2020 (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse af den 26. maj 2020: Bekendtgørelse om delvis genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)​

Orienteringsskrivelse til jobcentre og a-kasser af 15. juni 2020 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse af 12. juni 2020 om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Hvis du har spørgsmål

Den midlertidige suspension og den gradvise genåbning af beskæftigelsesindsatsen rejser mange spørgsmål. Vi har derfor samlet de oftest stillede spørgsmål. Der tages forbehold for ændringer i takt med at situationen udvikler sig. Spørgsmål og svar vil løbende blive opdateret i takt hermed:

For a-kasser, jobcentre og kommuner: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

For virksomheder: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Info til borgere om COVID-19 i forhold til beskæftigelsesindsats og ydelser

For yderligere information bedes jobcentrene skrive til star@star.dk eller ringe til deres regionale arbejdsmarkedskontor:

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Syd

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Øst

Sidst opdateret: 29-09-2020