Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

COVID-19: Betydning for beskæftigelsesindsatsen

Kommuner, jobcentre og a-kasser kan her læse om, hvordan I skal forholde jer til COVID-19.

Midlertidig mulighed for digitale samtaler

Regeringen har opfordret til hjemmearbejde i det omfang, det er muligt. Fra den 19. december 2021 til og med 31. januar 2022 kan kommuner og a-kasser vælge, om samtaler skal holdes ved fysisk fremmøde, digitalt eller telefonisk. Kommuner kan også vælge, om møder i rehabiliteringsteamet skal være møder, hvor deltagerne er fysisk tilstede eller virtuelle møder. Det fremgår af bekendtgørelse om delvis suspension af samtaleform i beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19.

Ændringerne gælder fra den 16. januar.

Orientering af 14. januar 2022 om ny bekendtgørelse vedr. fortsat delvis suspension af samtaleform i beskæftigelsesindsatsen og krav om mundbind og visir i jobcentre som følge af covid-19 (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 38 af 14. januar 2022 om delvis suspension af samtaleform i beskæftigelsesindsatsen og krav om mundbind og visir i jobcentre som følge af covid-19 (nyt vindue)

Orienteringsskrivelse af 18. december 2021 om delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen samt brug af mundbind mv. (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 2464 af 17. december 2021 om delvis suspension af samtaleform i beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 2473 af 17. december 2021 om ændring af bekendtgørelse om delvis suspension af samtaleform i beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 (nyt vindue)

Mundbind, coronapas og andre særlige hensyn mv.

Mundbind eller visir

Det bliver igen et krav, at man skal bære mundbind eller visir på jobcenteret, når man befinder sig i lokaler i jobcentre, herunder kommunens egne lokaler og lejede lokaler, hvor jobcentret afholder samtaler, tilbud, aktiviteter mv. Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. Derudover kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Se link til orienteringsskrivelse ovenover.

Bekendtgørelse om krav af mundbind og visir i jobcentre i forbindelse med håndtering af covid-19 (nyt vindue)

STAR opfordrer kommuner, jobcentre og a-kasser til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer løbende.

Coronapas

Jobcenteret kan ikke kræve af ledige, at de skal forevise coronapas for at deltage i samtaler eller arrangementer i jobcenteret. Jobcenteret kan dog opfordre ledige til at have et gyldigt coronapas for bl.a. at begrænse smittespredningen med Corona.

Nogle virksomheder kan stille krav om visning af coronapas fx i forbindelse med at en borger er i virksomhedspraktik, løntilskud m.v. På nedenstående link kan tilgås relevante spørgsmål og svar vedr. rådighed og visning af coronapas:

Rådighed, formidling og sanktioner: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af corona-virus

Særlige hensyn til borgere i risikogruppen for covid-19-smitte

Jobcentre og a-kasser skal være særligt opmærksomme på og tage særlige hensyn til, om en borger er i risikogrupperne for covid-19, jf. Sundhedsstyrelsens udmelding om risikogrupper, forud for henvisning til job og tilbud med fysisk fremmøde. Det vedrører derfor personer der selv er i risiko og deres nære pårørende (Fx børn og ægtefæller).

Sundhedsstyrelsens hjemmeside: COVID-19 (nyt vindue)

Regler overført fra genåbningsbekendtgørelse til almindelige regler

Fra den 1. september 2021, der gælder:

  • at dagpengemodtagere undtagelsesvist kan få dagpenge, selvom de ikke kan deltage i fx samtaler, aktiviteter eller tilbud, hvis de fx ikke kan få passet børn pga. Corona-nedlukning i daginstitutioner og lign.
  • at perioder med suspension af dagpengeforbruget ikke medregnes i forhold til dagpengemodtageres ret og pligt, samtaler og seks ugers jobrettet uddannelse.
  • 6 ugers jobrettet uddannelse kan tages som fjernundervisning, hvis kurserne udbydes som det.

De relevante ændringsbekendtgørelser mv. kan tilgås her

30-08-21 Orientering om beskæftigelsesindsatsen og videreførelse af regler ved 4 ændringsbekendtgørelser i forbindelse med ophør af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. pr. 1. september 2021 (pdf) (nyt vindue)

26-08-21 Bekendtgørelse nr. 1731 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

26-08-21 Bekendtgørelse nr. 1730 om ændring af bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige (nyt vindue)

27-08-21 Bekendtgørelse nr. 1732 om ændring af bekendtgørelse om rådighed (nyt vindue) 

27-08-21 Bekendtgørelse nr. 1733 om ændring af bekendtgørelse om fleksjob m.v. (nyt vindue)

Øvrige temaer

Resterende materiale kan tilgås under følgende temaer.

Alt historisk materiale er samlet på følgende side.

Historisk materiale om COVID-19s betydning for beskæftigelsesindsatsen

Hvis du har spørgsmål

Midlertidige suspensioner af beskæftigelsesindsatsen, restriktioner mv. rejser mange spørgsmål. Vi har derfor samlet de oftest stillede spørgsmål. Der tages forbehold for ændringer i takt med at situationen udvikler sig. Spørgsmål og svar vil løbende blive opdateret i takt hermed:

For a-kasser, jobcentre og kommuner: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af COVID-19

For virksomheder: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af COVID-19

Info til borgere om COVID-19 i forhold til beskæftigelsesindsats og ydelser

For yderligere information bedes jobcentrene skrive til star@star.dk eller ringe til deres regionale arbejdsmarkedskontor:

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Syd

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Øst

 

Sidst opdateret: 17-01-2022