Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

COVID-19: Betydning for beskæftigelsesindsatsen

Kommuner, jobcentre og a-kasser kan her læse om, hvordan I skal forholde jer til COVID-19.

Siden 1. februar 2022 har der været normal praksis i beskæftigelsesindsatsen

Fra 1. februar 2022 er der ikke længere særlige restriktioner for beskæftigelsesindsatsen, da COVID-19 fra da af ikke længere er kategoriset som en samfundskritisk sygdom. Det vil sige, at det fra denne dato, er de almindelige regler, der gælder. Det betyder, at der ikke er krav om brug af mundbind eller visir i jobcenteret mv., og samtaler skal afholdes efter de almindelige regler, hvilket vil sige, at samtaler som udgangspunkt skal afholdes med fysisk fremmøde.

Jobcentre og a-kasser skal også fortsat være særligt opmærksomme på og tage særlige hensyn til, om en borger er i risikogrupperne for covid-19, jf. Sundhedsstyrelsens udmelding om risikogrupper, forud for henvisning til job og tilbud med fysisk fremmøde. Det vedrører personer, der selv er i risiko og deres nære pårørende (fx børn og ægtefæller). Jobcentre, a-kasser og anden aktør bør også tage hensyn til borgere, der er utrygge ved smittesituationen fx ved at tilrettelægge samtaler eller tilbud i dialog med borgeren på en måde, der skaber tryghed for borgeren.

Styrelsen opfordrer kommuner, jobcentre og a-kasser til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside: COVID-19 (nyt vindue)

Regler overført fra tidligere genåbningsbekendtgørelse til almindelige regler

Fra den 1. september 2021, der gælder i de almindelige regler:

  • at dagpengemodtagere undtagelsesvist kan få dagpenge, selvom de ikke kan deltage i fx samtaler, aktiviteter eller tilbud, hvis de fx ikke kan få passet børn pga. corona-nedlukning i daginstitutioner og lign.
  • at perioder med suspension af dagpengeforbruget ikke medregnes i forhold til dagpengemodtageres ret og pligt, samtaler og seks ugers jobrettet uddannelse.
  • 6 ugers jobrettet uddannelse kan tages som fjernundervisning, hvis kurserne udbydes som det.

De relevante ændringsbekendtgørelser mv. kan tilgås her

30-08-21 Orientering om beskæftigelsesindsatsen og videreførelse af regler ved 4 ændringsbekendtgørelser i forbindelse med ophør af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. pr. 1. september 2021 (pdf) (nyt vindue)

26-08-21 Bekendtgørelse nr. 1731 om ændring af bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

26-08-21 Bekendtgørelse nr. 1730 om ændring af bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige (nyt vindue)

27-08-21 Bekendtgørelse nr. 1732 om ændring af bekendtgørelse om rådighed (nyt vindue) 

27-08-21 Bekendtgørelse nr. 1733 om ændring af bekendtgørelse om fleksjob m.v. (nyt vindue)

Øvrige temaer

Resterende materiale kan tilgås under følgende temaer.

Alt historisk materiale er samlet på følgende side.

Historisk materiale om COVID-19s betydning for beskæftigelsesindsatsen

Hvis du har spørgsmål

Skiftende udmeldinger grundet COVID-19, restriktioner mv. rejser mange spørgsmål. Vi har derfor samlet de oftest stillede spørgsmål. Der tages forbehold for ændringer i takt med at situationen udvikler sig. Spørgsmål og svar vil løbende blive opdateret i takt hermed:

For a-kasser, jobcentre og kommuner: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af COVID-19

For virksomheder: Spørgsmål og svar om midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af COVID-19

Info til borgere om COVID-19 i forhold til beskæftigelsesindsats og ydelser

For yderligere information bedes jobcentrene skrive til star@star.dk eller ringe til deres regionale arbejdsmarkedskontor:

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Syd

Kontakt Arbejdsmarkedskontor Øst

 

Sidst opdateret: 22-05-2023