Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til VITAS

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til VITAS, vi har modtaget.

Gennem kontakten med brugerne indsamler Landssupporten og projektlederne ønsker til ændringer i VITAS. Ønskerne vil løbende blive behandlet og beskrives på denne side med angivelse af status.
Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Ønske om ikonet til genfremsendelse af en kladde om fleksjob - sagsnr.: 247522

Der er et stort ønske om at kunne genfremsende kladde om fleksjob. I den forbindelse og mulighed for genfremsendelse af de kompenserende ordninger.
21-01-2022 Ændringsønsket er oprettet.

Mulighed for at forlænge fleksjob - sagsnr.: 247515

Ønsket er indsendt af flere jobcentre, men hænger også sammen med muligheden for at kunne ændre i antal arbejdstimer.
21-01-2022 Ændringsønsket er oprettet.

Visning af ansøgninger i status 'Sendt til medarbejder-rep' efter virksomhed har underskrevet med pen via virksomhedssupport - sagsnr.: 236181

I listen under 'Sendte kladder' i menupunkt 'Virksomhedssupport' er det muligt at se ansøgninger i status 'Sendt til medarbejder-rep'.

04-10-2021 Ansøgninger i status 'Sendt til medarbejder-rep' bliver dog kun vist i listen, hvis der var tale om en kladde, som blev sendt til virksomheden. Der er ikke samme mulighed, hvis virksomheden underskriver med pen via virksomhedsupport. Der ønskes derfor en tilsvarende funktionalitet
05-10-2021 Ændringsønsket er oprettet.

Ønske om ændring af formulering om mål med virksomhedpraktik - sagsnr.: 265637

22-07-2021 Et jobcenter ønsker formuleringen "få noget på cv'et" på trin 1 i ansøgning om virksomhedspraktik ændret, da formuleringen kan signalere, at praktikken ikke er seriøs.
22-07-2021 Ændringsønsket er modtaget

Markering af ansøgning om voksenlærling ved opdatering - sagsnr.: 213279

29-11-2020 Jobcentrene bruger uforholdsmæssig meget tid på at tjekke ansøgninger om voksenlærlinge, hvor der mangler en uddannelsesaftale, da man ikke på ansøgningen kan se, når uddannelsesaftalen er uploaded. Derfor et ønske om at ansøgningen markeres, så man ikke er i tvivl om, hvilke ansøgninger, der skal ses på.
28-04-2022 Forventes implementeret i release 2022-2 den 13-06-2022

Ændringer under 'Søg' - sagsnr.:  213278

29-11-2020 Der er ønsket følgende tilføjelser under fanen 'Søg':

  • Bevillingsdatoen under bevillinger
  • Godkendelsesdatoen under ansøgninger
  • Muligheden for at søge på tillægsbevillinger under feltet ”type”

29-11-2020 Ændringsønske er oprettet.

Ønske om større tekstfelter i bevilliger - sagsnr.: 266113

05-05-2020 Der er ønske om større tekstefelter i read only. Ønsket er begrundet i, at jobcentret ved dannelse af pdf af bevilling om personlig assistent, mentor eller hjælpemiddel skal benytte browserens udskrivningsfunktion. Hvis teksten i et felt (fx fuktionsnedsættelse) bliver vist med scroll bar, kan jobcentret ikke nøjes med at danne én pdf - men skal danne flere afhængigt af teksten størrelse.
05-05-2020 Ændringsønsket er modtaget.

Ønske om afklaring af antal tegn i tekstfelter, som benyttes i indsatser i DFDG - sagsnr.: 171457 og 220501

02-03-2020 Der er umiddelbart ingen begrænsning på antal tegn i tekstfelterne i VITAS, men i DFDG er der en begrænsning på 2.000 tegn i felterne i indsatser til beskrivelse og begrundelse. Herved kan data mistes, når jobcentrets sagsbehandlingssystem indlæser data fra VITAS. Der ønsker derfor standardisering af antal tegn.
03-03-2022 Der arbejdes på en løsning i efteråret 2022.

Ønske om udvidelse af fordelingsregler vedrørende fleksjobansøgninger - sagsnr.: 169396

28-01-2020 Det er kun muligt at oprette fordelingsregel på fleksjobansøgninger med andre kriterier end 'Ordning'. Fordelingsreglerne ønskes udvidet.
28-01-2020 Ændringsønsket er oprettet.

Ønske om mulighed for nedlæggelse af tilbud om fleksjob efter klik på 'Opret vurdering' - sagsnr.: 166454

19-12-2019 Efter valg af 'Opret vurdering' i tilbud om fleksjob, er der ikke mulighed for at nedlægge tilbuddet, før en vurderingen er oprettet (og virksomheden dermed har fået besked). Der bør - som i de øvrige  - være mulighed for at nedlægge tilbuddet, når vurdering/bevilling ikke er oprettet.
14-03-2022 Implementeret i release 2022-1 den 14-03-2022

Ønske om mulighed for at angive nyt bevilget beløb ved forlængelse af tillægsbevilling - sagsnr.: 157149

24-09-2019 Ved forlængelse af en tillægsbevilling ønskes der mulighed for at angive et nyt bevilget beløb i alt, sådan at både jobcenter og virksomhed kan få overblik over det bevilgede beløb.
24-09-2019 Ændringsønske er oprettet.

Ønske om udfasning af borgerbreve fra VITAS - sagsnr.: 154201

10-09-2019 Ønske om afskaffelse af brev til borger, når øremærket ansøgning om ansættelse i løntilskud bliver afslået med den begrundelse, at borgerbreve ikke hører hjemme i VITAS. Mange medarbejdere glemmer at fjerne fluebenet om brev til borger, når afslag gemmes.
17-10-2019 Løsningstidspunkt er endnu ikke afklaret.

Merbeskæftigelseskravet: Tydeliggørelse af, hvornår data baseres på CVR-nr. og hvornår på P-nr. - sagsnr.: 142777

31-07-2019 I informationsteksten fremgår det tydeligt, hvornår opgørelsen baseres på CVR-nr. og hvornår på P-nr., men når man kommer til selve udfyldelsen, men når man når til spørgsmålet om, hvorvidt en ansat uden løntilskud er fratrådt sin stilling inden for de seneste tre måneder, hvor stillingen ikke er blevet genbesat, så oplyses der ikke om, at der nu skal arbejdes på P-nr.-niveau - modsat de to foregående felter, hvor det oplyses, at data baseres på CVR-nr.
31-07-2019 Ændringsønske er oprettet.

Udtræk af data fra Vitas - sagsnr.: 139548

19-06-2019 Der er fra virksomheder ønske om mulighed for at kunne udtrække data fra virksomhedens ansøgninger m.v. i Vitas.
19-06-2019 Ændringsønske er oprettet.

Tilføjelse af information i e-mail til arbejdsgiver ved udløb af løntilskud - sagsnr.: 137261

10-05-2019 Når en løntilskudsansættelse udløber, modtager arbejdsgiver modtager en e-mail med påmindelse om registrering af ophørophør.

Der er ønske om, at det i mailen bliver tilføjet information om, at arbejdsgiveren kan vente med at indsende, til de har det fulde beløb for støtte og løn i ansættelsesperioden, som medregnes i bruttostøtteintensiteten.
Flere arbejdgivere opfatter mailen som en rykker og sender ind med forkerte beløb.
10-05-2019 Ændringsønske er oprettet.

Hjælpetekster i ansøgning til beskrivelse af stillingen - sagsnr.: 137258

10-05-2019 Der er ønske fra om, der kommer ”hjælpetekster” i ansøgningen i Vitas - enten som en lille tast med informationer eller hjælpetekst i feltet som forsvinder, når man som arbejdsgiver begynder at indskrive i feltet.

Ønsket er begrundet i, at at få bedre/mere uddybende beskrivelser arbejdsopgaver, skånebebehov m.v.
10-05-2019 Ændringsønsket er oprettet

Ønske om, at medarbejders e-mailadresse skjules i underskriftfeltet i bevillinger - sagsnr.: 132004

13-12-2018 Virksomheder kan se jobcentermedarbejderens e-mailadresse i stemplingerne på bevillingen. Det er dermed muligt for virksomheder at sende e-mails til ikke-sikre e-mailadresse. Der er derfor ønske om, at  jobcentermedarbejderens e-mailadresse ikke bliver vist i bevillinger.
13-12-2018 Ændringsønske er oprettet

Mulighed for at markere, at afvist tillægsbevilling er set - sagsnr.: 127381

09-08-2018 Der ønskes at det bliver muligt for jobcenter at markere, at en tillægsbevilling der er afvist af virksomhed, er accepteret/set.
09-08-2018 Ændringsønske oprettet

Visning af advarsel hvis virksomheden er blokaderamt - sagsnr.: 122339

23-05-2018 Der er ønske om, at jobcentermedarbejderne får vist en advarsel, hvis en virksomhed er blokaderamt. Dermed har jobcentret mulighed for at undersøge, om ønsket om aktivitet er er omfattet af blokaden, da jobcentrene får tilsendt oplysninger om blokade fra fagforbundene.
23-05-2018 Ændringsønske oprettet.

Ansøgning hvor borger er henvist til AA (rolle 3), sendes automatisk til behandling ved AA - sagsnr.: 121411

26-04-2018 Jobcenter ønsker at ansøgninger, hvor borgeren er henvist til AA med rolle 3, sendes direkte til AA til godkendelse og færdig behandling i Vitas, og ikke til Jobcenter.
26-04-2018 Ændringsønske oprettet 

Flytning af sager mellem 2 jobcentre - sagsnr.: 108925

31-10-2017 Der ønskes en smidig arbejdsgang når sager flyttes mellem 2 kommuner. Det kunne være advisering, måske via boblerne. Håndtering af oplysninger i Vitas skal være nemt tilgængelige.
14-03-2022 Implementeret i release 2022-1 den 14-03-2022

Mulighed for oprettelse af ny 'Jobcenter default' tekst på Mentor bevilling - sagsnr.: 108657

23-10-2017 Grunden til, at vi ønsker at kunne indsætte en standardtekst på mentorbevillinger er, at nogen virksomheder ikke ved, at de selv skal søge tilskuddet hjem og hvordan de skal gøre det.
Tidligere har vi sendt et følgebrev med bevillingen, med vejledning om hvad og hvordan de skal gøre det. Og det med at skulle vedhæfte en fil, vil blive glemt i det halve af tilfældene og derfor ikke en holdbar løsning.
23-05-2018 Ændringsønsket er endnu ikke prioriteret

Mulighed for jobcenter at følge løntilskudssag når den overføres til andet jobcenter - sagsnr.: 102612

Hvis en borger flytter kommune under en løntilskudsperiode, ønsker jobcenter 1 at de stadig kan følge med i sagen når den overføres til jobcenter 2. Der ønskes også mulighed for at sende besked til jobcenter 2 når sagen overføres.
14-03-2022 Implementeret i release 2022-1 den 14-03-2022

Nyt søgekriterier 'Teams' i Statistik over ansøgninger/bevillinger - sagsnr.: 101050

30-05-2017 Mulighed for at vælge et team, i en liste over jobcentres teams.
Når der søges på team skal søgningen udsøge en oversigt over den gennemsnitlige liggetid for alle medarbejderes ansøgninger/bevillinger, der er medlem at det valgte team uanset om ansøgningen/bevillingen er tilknyttet medarbejderen eller blot det pågældende team.
30-05-2017 Ændringsønske oprettet

Oprette jobcenterspecifikke standardtekster - sagsnr.: 96717

08-02-2017 Muligheden for at sætte standardtekster ind i feltet til godkendelse eller afvisning af ophør, på samme måde som på bevillingerne m.m.
23-06-2017 Ændringsønsket er opdateret med ønsket om at kunne oprette brugerdefinerede standardtekster i en liste med afkrydsningsmulighed/ciffermarkering således, at flere standardtekster kan kombineres frit i den konkrete situation. Der ønskes mulighed for ciffermarkering 1,2,3 etc., så de ønskede tekster kan udvælges og ordnes i den angivne rækkefølge i den konkrete sag. 

Sidst opdateret: 23-05-2022