Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar

Vi modtager jævnligt spørgsmål til stillingsbetegnelser, som kan være af generel interesse.

30-06-2021

En stillingsbetegnelse anvendes til at beskrive, hvilken type der ønskes til et ledigt job på en virksomhed. Stillingsbetegnelse kan indeholde en eller flere jobfunktioner og kan være specialiseret eller generel. Stillingsbetegnelsen bruges af virksomheder i forbindelse med et jobopslag eller til at udsøge relevante borgere til en ledig stilling. Hos borgere anvendes stillingsbetegnelser til at angive, hvilke jobtyper man kan bestride og/eller har erfaringen inden for.

En stillingsbetegnelse er kun aktiv som stillingsbetegnelse, hvis den er anvendt af virksomheder og ledige. Derfor vil mindre anvendte stillingsbetegnelser blive oprettet som alias.

Alias

Et alias anvendes i denne sammenhæng på flere måder. Et alias peger på en ”forældet” stillingsbetegnelse.

  1. Et alias giver mulighed for at vælge en mere specialiseret kompetence.
  2. Et alias giver mulighed for at vælge variationer af stillingsbetegnelser, der minder om stillingsbetegnelsen.
  3. Den samme stilling kan kun vælges en gang. Det betyder, at vælges et alias til en stillingsbetegnelse, så kan der ikke samtidig vælges et andet alias til samme stillingbetegnelse.

Arbejdserfaring

Stillingsbetegnelser kan anvendes til at beskrive den/de stillinger, man har været ansat i tidligere. Som arbejdserfaring er det dog muligt at skrive stillingsbetegnelser, som ikke er aktive i dag. Dette fordi borgere tidligere kan have haft erfaring fra stillinger, som ikke længere er aktive, fordi de ikke eksisterer længere eller hedder noget andet i dag.

Jeg søger job som

I ”Jeg søger job som” skal borgeren vælge en aktiv stillingsbetegnelse blandt de stillinger, som er aktive i dag. ”Jeg søger job som” anvendes af den ledige til at angive den eller de stillinger den ledige kan bestride og aktivt søger job inden for. Hvilke(n) stillinger, den ledige står til rådighed indenfor, er vigtig viden for virksomheder m.fl. der udsøger arbejdskraft til en ledig stilling. 

30-06-2021

Alle stillingsbetegnelser er placeret i en Erhvervsgruppe hhv. faggruppe, som gør det muligt at finde en relevant stillingsbetegnelse for den ledige, ved at se på stillingsbetegnelser inden for et område. F.eks. er alle stillingsbetegnelser inden for bygge- og anlægsbranchen samlet i erhvervsområdet 'Bygge og anlæg' og alle stillinger inden for ledelse er samlet inden for erhvervsgruppen 'Ledelse'.

Borgeren kan derfor i 'Find job' vælge at søge ud fra søgekriteriet 'Arbejdsområde', hvor erhvervsgrupperne er listet op. Under hver erhvervsgruppe er der yderlige en opdeling, hvor eksempelvis erhvervsgruppen 'Bygge og Anlæg' er delt op i 'Anlægsarbejde', 'Bygningsarbejde', 'Elektrikerarbejde', 'Isoleringsarbejde' etc.

Sidst opdateret: 11-08-2021