Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemelding herpå

Vejledningen giver sagsbehandlerne i både jobcentrene og a-kasserne et overblik over hvilke underretninger og tilbagemeldinger, der kan sendes, og hvad de anvendes til.

Kommunikationen mellem jobcentre og a-kasser er gennem en periode blevet omlagt således, at kommunikationen fra januar 2016 rent teknisk alene sker via webservicekommunikation – og ikke længere delvist ved natlige batchkørsler og filleverancer. Der er i den forbindelse foretaget en omlægning af de koder, der anvendes i kommunikationen.

Formål med vejledningen

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i samarbejde med Danske A-kasser udarbejdet denne vejledning. Styrelsen ønsker med denne vejledning at give en samlet sagsbehandlervendt fremstilling af de underretninger, der anvendes – og de tilbagemeldinger som sagsbehandlerne i a-kasserne kan anvende ved tilbagemeldinger på de enkelte underretninger. 

Vejledningen vil løbende blive opdateret. Vejledningen er tænkt som en håndbog for sagsbehandlerne. Vejledningen er ikke egnet som facitliste til i a-kassens fagsystemer eller DFDG at implementere valideringer, hvorefter svarmuligheder på negative underretningspligtige hændelser fastlåses til alene at omfatte de svarmuligheder, der fremgår i vejledningen for de enkelte underretninger.

Der kan således forekomme situationer, hvor det er korrekt at anvende en anden tilbagemeldingskode end hvad der fremgår af vejledningen om typiske svarmuligheder for den enkelte underretning. Det kan fx være, at jobcenteret sender én underretning, men under a-kassens sagsbehandling viser det sig, at resultatet (sagens omstændigheder) er en anden end først antaget ved jobcenterets underretning til a-kassen. Det er afgørende, at den tilbagemeldingskode eller underretning, der sendes til STAR, er et udtryk for sagens korrekte resultat.

Du kan finde vejledningen her:

Vejledning om underretninger mellem jobcentre og a-kasser og a-kassernes tilbagemeldinger herpå version 4.4 (pdf) (nyt vindue)

 

Sidst opdateret: 22-05-2023