Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Skrivelser til a-kasser om IT på beskæftigelsesområdet før 2016

Her finder du informationer og skrivelser, som er udsendt til a-kasser før 2016.

15.07.2015

Mail fra Line Karkov om 'Information om deling af indkaldelser til fællessamtaler' (pdf) (nyt vindue)

05.05.2015

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet (pdf) (nyt vindue)

17.12.2014

Orienteringsskrivelse - Uregelmæssigheder ved beskeder om aktiveringer til a-kasserne i december 2014 (pdf) (nyt vindue)

02.12.2014

Brev til a-kasser om afklaringsværktøj (pdf) (nyt vindue)

29.10.2014

Orienteringsskrivelse - Berigtigelse af fejl i orienteringsskrivelse om jobrettet uddannelse af 20 oktober - 2014 (pdf) (nyt vindue)

20.10.2014

Orientering om midlertidig lukning af adgangen til digital 6 ugers selvalgt uddannelse (pdf) (nyt vindue)

11.07.2014

Mail fra Kirsten Vestergaard til alle a-kasser:

Etablering af brugeransvarlige på SharePoint (pdf) (nyt vindue)

23.06.2014

Mail til alle A-kasser på vegne af Anders Ellegaard Dahl (pdf) (nyt vindue)

Varsling om bestandskørsel (pdf) (nyt vindue)

Bestandskørsel via webservices V 1 0 (pdf) (nyt vindue)

Tilbagemelding på høringssvar fra a-kasser angående bestandskørsel via webservice (pdf) (nyt vindue)

Support kontaktoplysninger (pdf) (nyt vindue)

19.06.2013

Mail fra Kirsten Vestergaard til alle a-kasser:

Oplysning om datagenopretning af manglende jobplansoplysninger (pdf) (nyt vindue)

13.06.2014

Mail fra Kirsten Vestergaard på vegne af Peter Buch til alle a-kasser:

Informationsskrivelse til A-kasser om 6-ugers selvvalgt uddannelse (pdf) (nyt vindue) 

23.04.2014

Skrivelse om status på forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning (pdf) (nyt vindue)

17.03.2014

Skrivelse om status på forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning (pdf) (nyt vindue)

03.02.2014

Skrivelse om status på forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning (pdf) (nyt vindue)

23.01.2014

Mail fra Kirsten Vestergaard til alle a-kasser:

Manglende I-hændelser og fraværsforhold vedrørende aktivering (pdf) (nyt vindue)

08.01.2014

Skrivelse om status på forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning (pdf) (nyt vindue)

03.01.2014

Skrivelse om status på forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning (pdf) (nyt vindue)

18.12.2013

Skrivelse om forbrug af retten til den særlige uddannelsesydelse (pdf) (nyt vindue)

17.12.2013

Skrivelse om negative underretninger og tilbagemeldinger i forbindelse med overgangen til kommunikation mellem jobcentre og a-kasser via webservice (pdf) (nyt vindue)

02.12.2013

Mail til jobcentre og a-kasser om ændring af adgangen til Jobnets administrationsportal (pdf) (nyt vindue)

14.03.2013

Mail til alle a-kasser fra Kirsten Vestergaard:

Orientering om fejlagtige og manglende hændelser (pdf) (nyt vindue)

Manglende N-UPH februar 2013 V14032013 (pdf) (nyt vindue)

04.03.2013

Mail til alle a-kasser fra Kirsten Vestergaard:

Opfølgning på forsinkede negative hændelser og I-hændelser

Manglende N-UPH februar 2013 V2 (pdf) (nyt vindue)

15.02.2013

Mail til alle a-kasser fra Kirsten Vestergaard:

Forsinkede negative hændelser og I-hændelser (pdf) (nyt vindue)

Manglende N-UPH februar 2013 V1 (pdf) (nyt vindue)

23.01.2013

Mail til alle a-kasser fra Anders Ellegaard Dahl:

Information om tiltag vedrørende a-kassekommunikation (pdf) (nyt vindue)

Support a-kassekommunikation (pdf) (nyt vindue)

21.12.2012

Mail til alle a-kasser fra Anders Ellegaard Dahl:

Varsling af omlægning af a-kassekommunikation (pdf) (nyt vindue)

Varsling af 21122012 om ændringer i løsningsbeskrivelsen for omlægning af a-kassekommunikation til webservices fase 2 (pdf) (nyt vindue)

A-kassekommunikation via webservices AKS - fase 2 V.3.01 (pdf) (nyt vindue)

04.12.2012

Mail til alle a-kasser fra Alex Larsen:

Ny skrivelse om indberetning af sygefravær i NemRefusion (pdf) (nyt vindue)

04.12.2012

Mail til alle a-kasser fra Alex Larsen:

Skrivelse om indberetning af sygefravær i NemRefusion - OPDATERET 03.12.2012 (pdf) (nyt vindue)

20.11.2012

Mail til alle a-kasser og jobcentre fra Alex Larsen med to skrivelser:

Skrivelse om indberetning af sygefravær i NemRefusion (pdf) (nyt vindue)

Skrivelse vedr. medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der bliver syge på første ledighedsdag - OPDATERET (pdf) (nyt vindue)

12.11.2012

Vejledning om oprettelse og udsøgning af akutjob - OPDATERET (pdf) (nyt vindue)

07.11.2012  

Vejledning om oprettelse og udsøgning af akutjob (pdf) (nyt vindue)

25.10.2012 

Varsling vedrørende idriftsættelse af omlægning af a-kassekommunikation til webservices (pdf) (nyt vindue)

Revideret drejebog for idriftsættelse - a-kasse fase 1 af den 16.10.2012 (pdf) (nyt vindue)

24.10.2012 

Skrivelse til de faglige organisationer i forbindelse med konflikt (pdf) (nyt vindue)

23.10.2012 

Skrivelse vedr. medlemmer af en arbejdsløshedskasse, der bliver syge på første ledighedsdag (pdf) (nyt vindue)

16.10.2012

Mail fra Anders Ellegaard Dahl:

Ændringer vedr. idriftsættelse af omlægning af a-kassekommunikation til webservices – fase 1 (pdf) (nyt vindue)

05.10.2012

Mail til alle a-kasser fra Anders Ellegaard Dahl (pdf) (nyt vindue)

Skrivelse om omlægning af A-kassekommunikation til webservices - Fase 2 v1.9 (pdf) (nyt vindue)

A-kassekommunikation via webservices - løsningsbeskrivelse - generelt v3.2 (pdf) (nyt vindue)

A-kasse Master testplan v 1.6 med track changes (pdf) (nyt vindue)

Drejebog for idriftsættelse - Fase 1 - v 3.0 (pdf) (nyt vindue)

Varsling af tidsplan for idriftsættelse af ændringer til den digitale kommunikation mellem jc og a-kasse fase I og fase II (pdf) (nyt vindue)

11.09.2012

Mail til alle a-kasser fra Anders Ellegaard Dahl:

Varsling om udsættelse af idriftsættelse af omlægning af a-kassekommunikationen fase 1 og fase 2 (pdf) (nyt vindue)

Varsling af 11092012 om ændringer i plan for idriftsættelse af ændringer i den digitale kommunikation ml JC og a-kasser fase I og fase II (pdf) (nyt vindue)

AMS A-kassekommunikation via webservices løsningsbeskrivelse generelt v3.1 (pdf) (nyt vindue)

AMS A-kassekommunikation via webservices løsningsbeskrivelse fase v3.5 (pdf) (nyt vindue)

A-kasse Master Test Plan v1.5 (pdf) (nyt vindue)

05.09.2012

Brev til samtlige a-kasser om indberetning af personer, som får tilsendt et brev i forbindelse med risiko for at miste dagpengeretten (pdf) (nyt vindue)

14.08.2012

Mail til alle a-kasser fra Alex Larsen (pdf) (nyt vindue)

Bilag om I-hændelser ved overgang til webservicekommunikation med a-kasserne 2012 08 14 (pdf) (nyt vindue)

11.07.2012

Mail til alle a-kasser fra Alex Larsen (pdf) (nyt vindue)

Skrivelse om varsling af ændringer i den digitale kommunikation mellem jobcentre og a-kasser 20120710 (pdf) (nyt vindue)

Spørgsmål og svar til LB for omlægning af a-kassekommunikation fase 2 (pdf) (nyt vindue)

AMS - a-kassekommunikation via webservices - fase 2_v142 Endelig (pdf) (nyt vindue)

AMS - a-kassekommunikation via webservices - fase 2_v142 Track Changes (pdf) (nyt vindue)

Forretningsbeskrivelse Afmelding ved sygemelding 20120710 (pdf) (nyt vindue)

Forretningsbeskrivelse - Digitalisering af syge og raskmelding v 1 8 1 20120709 (pdf) (nyt vindue)

10.07.2012

Mail til a-kasser vedrørende fejlrettelse af manglende I-hændelser:

Mail til alle a-kasser fra Kirsten Vestergaard (pdf) (nyt vindue)

13.06.2012

Mail til a-kasser om fejl i fremsendelse af I03 fra kommuner, der benytter WorkBase:

Mail til alle a-kasser fra Kirsten Vestergaard (pdf) (nyt vindue)

31.05.2012

Mail til a-kasser med om varsling af den digitale kommunikation indeholdende følgende dokumenter:

Skrivelse med ny varsling af ændringerne (pdf) (nyt vindue)

A-kassekommunikation via webservices løsningsbeskrivelse – fase 1, version 3.3 (pdf) (nyt vindue)

KC1258-SPC-Kravspecifikation A-Kasse Modernisering Fase 2_V1 8 2 (pdf) (nyt vindue)

Master test plan for A-kassekommunikation via webservices version 1.4. (pdf) (nyt vindue)

23.04.2012

Mail til a-kasser med om varsling af den digitale kommunikation indeholdende følgende dokumenter:

Skrivelse med varsling af ændringerne (pdf) (nyt vindue)

Forretningsbeskrivelse - Digitalisering af Syge-Raskmelding v1 4 2012 04 22 (pdf) (nyt vindue)

Forretningsbeskrivelse Afmelding ved sygemelding v0 5 2012 04 22 (pdf) (nyt vindue)

KC1258-SPC-Kravspecifikation A-Kasse Modernisering Fase 2_V1 8 4 (pdf) (nyt vindue)

AMS_A-kassekommunikation via webservices_løsningsbeskrivelse_fase1_v40 (pdf) (nyt vindue)

16.02.2012

Varsling vedrørende omlægning af den digitale kommunikation mellem jobcentre/det fælles datagrundlag (incl. Jobnet) og a-kasser til webservices fase 1 (pdf) (nyt vindue)

16.02.2012

Vejledning til certifikatbrug for a-kassernes webserviceintegration mod AMS-DFDG RC1 (pdf) (nyt vindue)

A-kassekommunikation via webservices løsningsbeskrivelse (fase 1) v32 (pdf) (nyt vindue)

A-kassekommunikation via webservices løsningsbeskrivelse generelt v30 (pdf) (nyt vindue)

23.01.2012

Orienteringsskrivelse om ændringer i ret og pligttilbud L46 (pdf) (nyt vindue)

06.01.2012

Varsling vedrørende ændringer i forhold til a-kassernes anvendelse af Arbejdsmarkedsportalen samt ophør af skriftlig modtagelse af jobplaner fra jobcentre mhp implementering 23. januar 2012 (pdf) (nyt vindue)

16.11.2011

Om implementering af ny besked om raskmelding (N-F31) for forsikrede ledige samt implementering af HTTPS baseret sikkerhedsmodel for indberetning af MA/MT og metrikker via webservice (pdf) (nyt vindue)

16.11.2011

Om nedlukning af Arbejdsmarkedsportalen 2 (pdf) (nyt vindue)

25.09.2011

Om nedlukning af Arbejdsmarkedsportalen 1 (pdf) (nyt vindue)

05.05.2011

Sikkerhed i forbindelse med log in og log af Jobnet (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 21-10-2019