Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Job-bro til uddannelse

Lodtrækningsværktøjet understøtter udtrækning af borgere til ”Job-bro til Uddannelse” forsøget og placerer dem tilfældigt i enten deltager- eller kontrolgruppen.

Til brug for det kontrollerede forsøg ”Job-bro til Uddannelse” er der udviklet et lodtrækningsværktøj. Lodtrækningsværktøjet skal understøtte udtrækningen af borgere til ”Job-bro til Uddannelse”-forsøget og tilfældigt placere borgerne i enten deltagergruppen eller kontrolgruppen. Lodtrækningsværktøjet kan samtidig vise en opdateret liste over, hvilke borgere der er udtrukket til henholdsvis deltagergruppe og kontrolgruppe.

Vejledning til lodtrækningsværktøjet Job-bro til uddannelse (pdf)(nyt vindue)

I tilfælde af at en borger ved en fejl registreres i lodtrækningsværktøjet, skal jobcentret i første omgang henvende sig til deres kontaktperson i Deloitte (som er processtøtte på projektet) for at afklare, hvorvidt borgeren bør slettes i henhold til forsøgets forskrifter.

Kontaktpersoner i Deloitte er Christian Winther-Jensen (cwjensen@deloitte.dk) og Johan Thygesen (jthygesen@deloitte.dk).

I tilfælde af sletning indsendes oplysninger om borgeren til STAR på e-mail spoc@star.dk (sikker mail). STAR vil herefter sørge for, at borgeren bliver slettet.

Spørgsmål til løsningen

Er der spørgsmål til løsningens anvendelse skal man henvende sig til sin superbruger i kommunen.

Spørgsmål om løsningens anvendelse kan rettes til STAR. Kontaktperson er Anne Koefoed Ravn, akr@star.dk.

Er der spørgsmål om autorisation (herunder oprettelse af brugere), login etc. kan de stilles til Landssupporten på e-mail sharepoint@star.dk eller telefon 7025 89 25 mellem kl. 8 - 12.

Sidst opdateret: 20-01-2021