Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til fravær og fritagelser inklusive sygefravær for alle målgrupper

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til fravær og fritagelser, vi har modtaget.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Ønske om afmelding og til 60 dage frem i tid - fravær 77 og 78 - sagsnr.: 218250

20-04-2021 Der er ønske om, at de to seneste fraværsforhold vedrørende mindre intensiv indsats muliggør afmelding op til 60 dage frem i tid, ligesom øvrige fraværsforhold vedrørende mindre intensiv indsats. Der er tale om følgende fraværsforhold:

  • 'På vej på erhvervsuddannelse (inden for 6 uger)' (id 77)
  • 'Arbejdsfordeling - ny midlertidig ordning. COVID-19' (id 78

20-09-2021 Ændringsønsket er implementeret i release 2021-3 den 20-09-2021

Ønske om tilbagedatering i mere end 7 dage for'Arbejdet delvist genoptaget' - sagsnr.: 217610

19-03-2021 Der er ønske om, at fraværsforholdet 'Arbejdet delvist genoptaget' (id 37) kan tilbagedateres i mere end 7 dage.
14-06-2021 Implementeret i release 2021-2 den 14-06-2021, sådan at fraværsforholdet kan tilbagedateres op til 8 uger.

Ønske om ny afmeldeårsag 'Seniorpension' - sagsnr. 175248

04-05-2020 Der er modtaget ønske om en ny afmeldeårsag 'Seniorpension'.
04-05-2020 Ændringsønsket er ikke imødekommet, da der allerede findes afmeldeårsag, som kan benyttes (id 9 'Pension'). Hvis jobcentret har et statistikbehov, kan der evt. benyttes en lokal persongruppemarkering.

Ønske om mulighed for at vælge varighed ved sygemelding via Jobnet - Sagsnr.: 170552

29-01-2020 Når borgere i målgrupper, der i dag har en varighedsbegrænsning på 'Sygdom-sygemelding' på 99 dage, sygemelder sig via Jobnet, bør det være muligt for borgeren at vælge varighed:

  • 1 dag
  • Under 14 dage
  • Længere end 14 dage

06-02-2020 Ændringsønsket er oprettet.

Sidst opdateret: 20-09-2021