Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om Joblog

Styrelsen modtager løbende spørgsmål om Joblog som samles, drøftes og besvares.
Læs her de hyppigst stillede spørgsmål.

15-08-2015

A-kassen kan stille en joblog til rådighed for deres medlemmer. Når medlemmet foretager en registrering i a-kassen joblog eller i jobloggen på Jobnet, gemmes registreringen i DFDG, hvilket betyder, at data er tilgængelige, uanset hvor borgeren foretager registreringen. Med andre ord kan borgeren den ene dag registrere en log i a-kassen joblog og næste dag ajourføre selvsamme log på Jobnet.

Vær dog opmærksom på, at ikke alle a-kasser stiller en joblog til rådighed for medlemmerne.

12-08-2015

Det fremgår af LAS § 75, at en borger, som modtager ledighedsydelse, skal være aktivt jobsøgende og registrere alle jobsøgningsaktiviteter i joblog på Jobnet.

Jobcentret kan jf. stk. 5 fritage en borger for at registrere i joblog på Jobnet, hvis det vurderes, at det enten ikke er muligt eller er meget vanskeligt for ham på grund af hans nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne m.v. Jobcentret og borgeren skal aftale, hvordan han i stedet skal dokumentere sine jobsøgningsaktiviteter.

'Fritagelse for joblog' fritager således ikke for jobsøgning men kun for pligten til at registrere jobsøgningen i joblog.

01-07-2014

Da der i lovgivningen er skrevet, at borgerne løbende skal dokumentere deres jobsøgning i en joblog, er vi også nødt til at advisere borgeren og jobcentret, hvis ikke det sker.

I starten af et forløb vil jobcentret have god kontakt med borgeren, men derefter kan der gå lang tid uden kontakt. Derfor kan adviseringen være med til at danne et overblik over, hvordan det står til med jobsøgningen hos borgeren, og om der er behov for en ekstra samtale. Styrelsen har derfor sat de 30 dage uden aktivitet som værende fornuftige i forhold til den løbende registrering.

Hvis udsøgnigsperioden er historisk, vil borgeren kun blive vist på csv-filen, hvis han i udsøgningsperioden havde samme status som på udsøgningstidspunktet.

Eksempel:

Borgeren er i januar måned jobparat kontanthjælpsmodtager og skal derfor registrere sine jobsøgninger i joblogs.

Den senere udsøgning finder sted på et tidspunkt, hvor borgeren ikke er tilmeldt og derfor ikke skal registrere jobsøgning i joblogs. Dermed figurerer borgeren ikke i csv-filen.

Sidst opdateret: 16-09-2021