Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ændringsønsker til CV

Styrelsen indsamler løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer. Nedenfor fremgår de ændringsønsker til CV, vi har modtaget.

Det er vigtigt for fortsat brugervenlig udvikling af bestyrelsens it-værktøjer, at vi løbende modtager registreringer fra brugere, hvis de oplever, at noget kan fungere bedre eller løses forskelligt.

For hvert ønske er en dato for modtagelse af den anmodede og en status, som også efterfølges af en statusdato.

Ønske om en logisk listning af kvalifikationer - sagsnr.: 268960

09-06-2022 Når en borger registrerer kvalifikationer i CV'et lægger de sig hverken i samme rækkefølge, som de er indtastet eller i alfabetisk ordren. Er der mange kvalifikationer, kan det blive vanskeligt at overskue for både borger og arbejdsgiver. Ønsket er derfor en alfabetisk listning - alternativt en listning ordnet efter arbejdsområder.
09-06-2022 Ændringsønske er modtaget.

Ønske om tilføjelse af sprog 'Berbisk' - sagsnr.: 267427

31-05-2022 Et jobcenter ønsker 'Berbisk' tilføjet til kodelisten over officielle sprog'.
31-05-2022 Ændringsønsket er modtaget

Afmeldte borgere skal ikke have krav om CV - sagsnr.: 217039

26-02-2021 Det nye CV er i release 2020-4 implementeret sådan, at kontaktgruppe skal lukkes, før krav om CV bortfalder. For borgere, som skal være tilmeldt for stå til rådighed, gælder imidlertid, at krav om CV ophører, når borgeren bliver afmeldt og ikke først, når kontaktgruppen bliver lukket. Det skal derfor været muligt for en afmeldt borger (der ikke er sygemeldt) at slette sin Jobnetprofil.
25-05-2021 I patch, som lægges i produktion den 29-06-2021, bliver det for afmeldte i kontaktgruppe 1 'Dagpengemodtager' og 8 'Uden ydelse' indført, at afmeldte i kontaktgrupperne ikke har krav om CV. I release 2021-3 forventes tilsvarende ændring indføer for afmeldte i kontaktgruppe 2, 12, 26, 27, 28 og 29.

Mulighed for at kunne registrere modersmål - sagsnr.: 99133

11-04-2017 Muligheden for at borgerne kan tilmelde sig til modersmål, da sprogkundskaber på modersmålet er efterspurgte.
07-12-2020 Ændringsønsket er ikke imødekommet. 

Ønske om adgang til Arbejdsmarkedsbalancen direkte fra 'Min side'

10-10-2015 I løbet af 2015 - 16 introduceres, at borgerne flere steder oplyses om, hvor mange aktuelle jobs, der er i forhold til en given stillingsbetegnelse. Det vil både være fra 'Jeg søger job som' og fra 'Min plan' med Jobmål og Krav til jobsøgning. For at give borgeren det bedste billede af jobsituationen, ønskes et direkte link til Arbejdsmarkedsbalancen.

Sidst opdateret: 09-06-2022