Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om ledighedskrav - voksenlærlinge

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål om ledighedskrav i forhold til voksenlærlinge, som kan være af generel interesse.

19-12-2019

Krav om ledighed/forudgående ledighed skal være opfyldt ved påbegyndelse af det aktuelle uddannelsesforløb, der indgås uddannelsesaftale om. Tidspunktet for, hvornår det aktuelle uddannelsesforløb regnes fra, er defineret i § 119 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

For dagpengemodtagere tæller den såkaldte ”døde periode” i dagpengesystemet (fra marts til august) med, når det skal vurderes om dagpengemodtageren lever op til kravet om forudgående ledighed i forbindelse med ansættelse med løntilskud, som jobrotationsvikar, som voksenlærling og ved opkvalificering i forbindelse med ansættelse.

Dermed kan dagpenge/løntilskudsjob i perioden marts-august 2020 medregnes på samme måde som dagpenge/løntilskudsjob i andre perioder, selvom perioden marts-august 2020 for dagpengemodtagere anses for en ”død periode” i forhold til kontaktforløbet og i dagpengesystemet.

For øvrige borgere vil der ikke – hverken i kontaktforløbet eller i ydelsessystemet – være en ”død periode”. For disse borgere beregnes forudgående ledighed som hidtil.

Sidst opdateret: 08-10-2020