Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Trainee-indsats for dimittender

Formålet med indsatsen for flere trainee-forløb er at bringe ledige dimittender med videregående uddannelse tættere på arbejdsmarkedet.

Som følge af Trepartsaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft til hele Danmark og praktikpladser fra august 2016 er der på finansloven for 2017 afsat samlet 24,5 mio. kr. til en forlængelse af trainee-indsatsen i 2017-2018 inden for Akademikernes, FTF’s og LO´s område. Bevillingen fordeles med 10 mio. kr. til Akademikernes og FTF´s område samt 4,5 mio. kr. til LO´s område. Formålet er at bringe ledige dimittender med videregående uddannelse tættere på arbejdsmarkedet. 

Målgruppen er således ledige dimittender med videregående uddannelse, der modtager dagpenge på dimittendsats. Forlængelsen betyder, at Akademikerne og FTF inden for projektperioden hver især skal opnå et måltal på 1.000 trainee-forløb for deres respektive målgrupper, mens LO skal opnå et måltal på 450 trainee-forløb for deres målgruppe.

Den kommende trainee-indsats udmøntes i videst muligt omfang som trainee-indsatsen fra 2012-2013 samt 2015-2016, og Akademikerne, FTF og LO kan således bygge videre på de erfaringer, som FTF og Akademikerne har gjort sig i de første to perioder.

Styring og koordinering

Ligesom i 2015-2016 er det  Akademikerne, FTF og LO, der som udgangspunkt varetager styringen og koordineringen af deres respektive trainee-indsatser.

Jobcentrets rolle i forbindelse med trainee-indsatsen for 2017-2018 afspejler den samme rolle, som jobcentret havde ved trainee-indsatsen i 2012-2013 og 2015-2016.

Sidst opdateret: 21-03-2018