Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nytteindsats

Nytteindsats er et nyt redskab i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med nytteindsats er, at man skal arbejde for sin ydelse ved at udføre en samfundsnyttig opgave.

Nytteindsats gives ud fra devisen om, at alle, der kan arbejde, skal arbejde for deres ydelse. Og omvendt, at personer, der ikke ønsker at arbejde, ikke kan få en ydelse.

Målgrupper for nytteindsats

Nytteindsats gives ud fra devisen om, at alle, der kan arbejde, skal arbejde for deres ydelse. Og omvendt, at personer, der ikke ønsker at arbejde, ikke kan få en ydelse.

Nytteindsats kan gives til:

  • Åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere skal i videst muligt omfang forsørge sig selv, indtil de skal begynde på en uddannelse. Hvis de ikke selv finder et job i denne periode, skal de senest efter en måned have en indsats, fx i form af nytteindsats
  • Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal mødes med klare krav om at søge job de første tre måneder. De jobparate kontanthjælpsmodtagere, som ikke er kommet i job inden for de første tre måneder, skal arbejde for deres kontanthjælp, fx i form af nytteindsats
  • Øvrige uddannelsesparate unge og aktivitetsparate på uddannelseshjælp eller kontanthjælp kan tilbydes at komme i nytteindsats. Det vil dog sjældent være det mest relevante tilbud, da denne gruppe af ledige ofte vil have behov for andre og mere støttende indsatser
  • Personer, der modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kan få tilbud om nytteindsats. For denne målgruppe skal nytteindsatsen vare 20 timer ugentligt.
  • Personer, der modtager kontantydelse kan være i nytteindsats op til maksimalt 20 timer om ugen.
  • Dagpengemodtagere kan alene få tilbud om nytteindsats som rådighedsafprøvende tilbud.

Egnede jobfunktioner til nytteindsats

Det er op til kommunerne at beslutte, hvad indholdet af nytteindsats skal være. Nytteindsats består af udførelse af samfundsnyttige opgaver hos offentlige arbejdsgivere. Indholdet af opgaverne skal ligge ud over det normerede niveau for opgaveløsningen hos de pågældende offentlige arbejdsgivere.

Inspirationskatalog om nytteindsats

Inspirationskatalog om nytteindsats giver inspiration fra eksisterende nyttejob og viden om praktiske forhold, når et nyttejob skal etableres. Kataloget har eksempler på velfungerende nytteindsatsforløb, der fungerer godt. Der er også forslag til, hvordan kommunerne kan lavet et velfungerende samarbejde med arbejdsmarkedets parter og medarbejderrepræsentanter om nytteindsats. 

Inspirationskatalog: En nyttig indsats. Inspiration til jobcentre om brug af nytteindsats
Sidst opdateret: 20-06-2019