Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Styrket samarbejde om kontaktforløbet - Et tilbud om kompetenceudvikling (SOKO)

A-kasser og jobcentre deltager i kompetenceudviklingsforløb i efteråret 2017 med fokus på samarbejdet i det fælles kontaktforløb

”Koordineret og sammenhængende” – sådan skal den ledige dagpengemodtager opleve den fælles indsats med a-kassen og jobcentret for at komme i job igen. Her – et stykke tid efter indførelsen af Beskæftigelsesreformen og det nye fælles kontaktforløb – yder både jobcentre og a-kasser en stor indsats for at koordinere indsatsen, så ledige borgere oplever en sammenhæng. En analyse viser dog, at der fortsat behov for optimering af samarbejdet, der foregår både on-line via it-værktøjer og via Samtaleforløbet. 

Styrket samarbejde om kontaktforløbet sætter fokus på, hvordan arbejdsprocesserne omkring de it-værktøjer, der indgår i det fælles kontaktforløb, kan tilrettelægges og justeres, så det fremmer samarbejdet.

I kompetenceudviklingen indgår viden om CV, Joblog, Min Plan og Forberedelsesskemaet, og om der fokuseres på rollefordelingen og samarbejdet om den ledige borger  i anvendelsen af it-redskaberne og under fællessamtalerne. Også andre it-værktøjer kan blive inddraget, f.eks. Selvbook og Arbejdsmarkedsbalancen.

Hvem står bag?

Styrket samarbejde om kontaktforløbet er blevet til i et samarbejde mellem Danske A-kasser, Kommunernes Landsforening og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.  Medarbejdere fra såvel jobcentre som a-kasser indgår som læringskonsulenter og sikrer, at udgangspunktet for uddannelsen bliver hverdagens arbejdsprocesser i jobcentre og a-kasser og det eksisterende samarbejde.

Hvorfor skal I deltage?

Deltagerne vil få:

  • Et fælles sprog om it-redskaberne
  • Større bevidsthed mulighederne i forberedelsen af samtalerne
  • Øget forståelse af rollefordelingen mellem borgere, a-kasse og jobcenter i kontaktforløbet
  • Et styrket samarbejde om de ledige
  • Mere tilfredse borgere/kunder

Hvem kan deltage?

Der vil blive udbudt i alt 1200 pladser under kompetenceudviklingsforløbet, hvoraf 400 afsættes til ledere og jobkonsulenter i a-kasserne og 800 afsættes til teamledere og jobkonsulenter i kommunerne.

  • Jobcentre får mulighed for at tilmelde medarbejdere til kompetenceudvikling i eget område på bestemte hold. De fleste kommuner vil mindst have 2 dage at vælge imellem. Jobcentrene vil få tildelt pladser efter størrelse.
  • Der laves særlige kompetenceudviklingshold for Københavns Kommune og Aalborg Kommune  
  • A-kasser får mulighed for at tilmelde medarbejdere til samtlige undervisningshold og kan hermed prioritere, hvilke kommuner de gerne vil på uddannelse med.

Kompetenceudvikling i to trin

Styrket samarbejde om kontaktforløbet foregår i to trin:

Modul 1. En ”pakke” med såvel borgervendte som sagsbehandlervendte e-læringer om it-værktøjerne, forberedelsen af samtaler og samtaleforløbet, som modtages ca. en måned før uddannelsesdagen. E-læringer og tilhørende samtaleark gennemgås på egen arbejdsplads som en del af forberedelsen til uddannelsesdagen.

På siden Materiale til deltagere på SOKO – Modul 1, findes en uddybning af Modul 1 samt links til uddannelsesmaterialet.

Materiale til modul 1

Modul 2. En Kompetenceudviklingsdag med fokus på forberedelsen af samtaler, rollefordeling og samarbejde i det fælles kontaktforløb.

Der vil løbende under efter afvikling af Modul 2 finde videndeling sted med opsamling fra de forskellige hold.

For teamledere i jobcentre og a-kasser vil der i AMK regi komme et tilbud om opfølgning på implementeringen.

Hvornår finder kompetenceudviklingen sted?

I september modtager ca. halvdelen af undervisningsholdene Modul 1 og selvsamme kommuner skal på Modul 2 i oktober. Den anden halvdel modtager Modul 1 i oktober og skal på uddannelsesdag i november.

Undtagelsen er 6 kommuner i hovedstadsområdet, som vil modtage et komprimeret forløb med modul 1 og 2 i september og opsamling i november.

Oversigten over uddannelsesdage (pdf) (nyt vindue)

Evaluering, erfaringsopsamling og videndeling for teamledere vil foregå efterfølgende.

 

Sidst opdateret: 07-02-2018