Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Den jobrettede samtale

På denne side kan du blive klogere på, hvad den jobrettede samtale kræver, og hvordan du kommer bedst i gang.

Hvad kræver den jobrettede samtale?

Når jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser skal gennemføre samtaler med klart sigte på progression frem mod job, så kræver det, at de har følgende kompetencer. De skal fx:

  • kunne gennemføre samtaler, hvor ledige oplever, at der tages udgangspunkt i deres ønsker, behov og kompetencer, og hvor de ledige selv har indflydelse på, hvilke aktiviteter der sættes i værk
  • have viden om arbejdsmarkedet på både lokalt- og regionalt niveau, -indsigt i brancheforskelle, mulige jobåbninger samt, kompetencekrav m.m.
  • motivere de ledige til at anvende digitale værktøjer som selvbooking og joblog, samt sørge for en klar sammenhæng mellem samtalerne og arbejdet med værktøjerne
  • bidrage målrettet til et konstruktivt samarbejde mellem jobcentret, a-kassen og den ledige.

Hvordan komme i gang?

I arbejdet med den jobrettede samtale har både ledere og jobkonsulenter en vigtig rolle.

Som jobkonsulent kan du få hjælp til at løse opgaven i 'Håndbog i jobrettede samtaler – inspiration til jobkonsulenter i jobcentre og a-kasser', der giver dig praksisnære redskaber og viden til at kvalificere dine jobrettede samtaler. Du kan bl.a. læse om forskellige samtaleteknikker og om at skabe progression i samtaleforløbet.

Som leder kan du søge inspiration til implementering af den jobrettede samtale i ’Metodehåndbog om den jobrettede samtale.

Metodehåndbog – en guide til lederen om forandringsledelse og best practice når den jobrettede samtale skal implementeres (pdf) (nyt vindue)

Metodehåndbøgerne er udarbejdet af Rambøll Management Consulting og CABI på vegne af STAR som led i projekt 'Jobrettede Samtaler'.

Som supplement til håndbøgerne er der udarbejdet 7 praksisark omkring den jobrettede samtale (1. Den jobrettede samtale (introducerende praksis-ark) 2. Samtaleteknikker 3. Arbejdsmarkedsviden 4. Selvbooking 5. Joblog 6. Aktionslæring 7. Ledelse).

Praksis-ark: Godt i gang med jobrettede samtaler (pdf) (nyt vindue)

Evalueringen af projekt Jobrettet samtale 2 viser, at de medvirkende jobcentre har opnået positive resultater og har styrket gennemførelsen og kvaliteten af de jobrettede samtaler.

Evaluering af projekt Jobrettet samtale 2

Sidst opdateret: 22-05-2023