Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Data på fælles jobsamtaler

Data for fælles jobsamtaler mellem jobcentre og a-kasser for dagpengemodtagere er gjort tilgængelige

I forbindelse med beskæftigelsesreformen indgik forligskredsen en aftale om et intensiveret og fælles kontaktforløb.

Aftalen indebærer bl.a., at den ledige skal til tre jobsamtaler med jobcenteret med deltagelse af a-kassen. De tre fælles jobsamtaler skal afholdes:

  1. Mellem tre til seks ugers ledighed (første samtale)
  2. Tidligst efter 4 måneders ledighed og senest efter seks måneders ledighed
  3. Senest efter 16 måneders ledighed

Data for fælles jobsamtaler mellem jobcentre og a-kasser for dagpengemodtagere har tidligere ikke været tilgængelige, men opdateres nu løbende, og fremgår af vedlagte notat ”Data for fælles jobsamtaler”. Data er også tilgængelig i Excel format. 

I jobcentrenes registrering af fælles jobsamtaler fremgår det ikke, om den afholdte fælles jobsamtale er 1., 2. eller 3. fælles jobsamtale. Til at belyse de tre jobsamtaler ses der derfor på følgende:

  • 1. fælles jobsamtale: Hvor stor en andel af dagpengemodtagere, der i en given måned sammenlagt har haft 1½-3 mdr. ledighed, og som har deltaget i en fælles jobsamtale (uagtet om a-kassen har deltaget i denne).
  • 2. fælles jobsamtale: Hvor stor en andel af dagpengemodtagere, der i en given måned sammenlagt har haft 6 til 9 måneders ledighed, som tidligere i forløbet har deltaget i en fælles jobsamtale, som lå på et tidspunkt, mens de var 3-9 måneder inde i ledighedsforløbet.
  • 3. fælles jobsamtale: Hvor stor en andel af dagpengemodtagere der i en given måned sammenlagt har haft 16 til 20 måneders ledighed, som tidligere i forløbet har deltaget i en fælles jobsamtale, som lå på et tidspunkt, mens de var 9-20 måneder inde i ledighedsforløbet.

På det grundlag omfatter data fra maj 2018 ca. 10.500 registrerede fælles samtaler.

Reglerne trådte i kraft 1. juli 2015, dog blev den første fælles samtale først indfaset pr. 1. juli 2016. Målingerne er baseret på indberetninger fra jobcentrene af afholdte jobsamtaler til Det Fælles Datagrundlag, FLEUR og RAM.

Data på fælles jobsamtaler

Data for fælles jobsamtaler for dagpengemodtagere sep. 2019 (pdf) (nyt vindue)

Data for fælles jobsamtaler for dagpengemodtagere sep. 2019 (Excel) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 21-11-2019