Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Vejledning og opkvalificering

Man kan få tilbud om vejledning og opkvalificering, hvis man er ledig.

Vejledning og opkvalificering er en samlekategori for en række tilbud. Det kan være korte vejlednings- og afklaringsforløb eller særlige projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet og danskundervisning. Det kan også være ordinære uddannelsesforløb, som blandt andet omfatter almen voksenuddannelse, AMU-kurser og erhvervskompetencegivende uddannelser.

Hvis man er godkendt til et fleksjob, kan man få tilbud om vejledning og opkvalificering, som går ud på at afprøve ens rådighed i forhold til arbejdsmarkedet. Denne mulighed omfatter ikke ordinære uddannelsesforløb.

Formålet med opkvalificering og vejledning er at afdække eller udvikle den lediges faglige, sociale eller sproglige kompetencer, så han eller hun nemmere kan få et job.

Man modtager som udgangspunkt sin sædvanlige ydelse i den periode, tilbuddet om vejledning og opkvalificering varer. Ellers modtager man et beløb, der svarer til ens sædvanlige ydelse. Der er desuden mulighed for at få tilskud til bl.a. undervisningsmaterialer i forbindelse med tilbud om vejledning og opkvalificering, ligesom det er muligt at frikøbe en medarbejder til mentorfunktion. For visse ledige er det også muligt at få befordringsgodtgørelse.

Information vedrørende uddannelsesmuligheder

Oversigt over uddannelsesmuligheder i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) (2017)

Oversigten giver et overblik over de muligheder for vejledning og opkvalificering, herunder ordinære uddannelsestilbud, som kan gives efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) til forskellige grupper af dagpenge-, kontanthjælp- og uddannelseshjælpsmodtagere.

Oversigt over uddannelsesmuligheder i LAB (pdf) (nyt vindue)

Oversigt over uddannelsesmuligheder med positivlister (2017)

Oversigten giver et overblik over hvilke uddannelsesordninger, der har positivlister tilknyttet, hvor mange positivlister, der er tilknyttet den enkelte ordning, hvor de kan findes, og hvor ofte de opdateres.

Oversigt over uddannelsesmuligheder med positivlister (pdf) (nyt vindue)

Pjece om uddannelsesordninger (2016)

Jobrettet uddannelse har en central plads i beskæftigelsesreformen. Denne pjece giver et overblik over de tre uddannelsesordninger i beskæftigelsesreformen (Seks ugers jobrettet uddannelse, den regionale uddannelsespulje og puljen til uddannelsesløft.

Brug to minutter på at hjælpe os med at blive bedre. Du finder et link til spørgeskemaet på den sidste side i pjecen.  

Pjece m uddannelsesordningerne (pdf) (nyt vindue)

Til uddannelsesinstitutioner

I forbindelse med afbrud af uddannelse kan uddannelsesinstitutionerne anvende nedenstående blanket AR 240 til indberetning af årsager til ophør.

Blanket AR 240 om indberetning af årsag til ophør med uddannelse (pdf) (nyt vindue)

Til borgere

Nedenfor findes borgerettet pjece om jobrettet uddannelse. Ønsker du at vide mere om dine muligheder for at få et tilbud om vejledning og opkvalificering, skal du kontakte dit lokale jobcenter.

Borgerettet pjece om jobrettet uddannelse (2017)

For nogle ledige kan uddannelse eller et kursus lette vejen til det nye job. Denne pjece giver borgere et overblik over de tre uddannelsesordninger i beskæftigelsesreformen (Seks ugers jobrettet uddannelse, den regionale uddannelsespulje og puljen til uddannelsesløft).

Borgerrettet pjece (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 16-05-2019