Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om regnskab - uddannelsesløft

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål om puljen til uddannelsesløft, som kan være af generel interesse

Hvor skal regnskaberne indsendes?

09-06-2017

Regnskaber til uddannelsesløftet skal indsendes via Tilskudsportalen.

Regnskaber for både 2016- og 2017-tilsagn skal indsendes ved, at man logger på Tilskudsportalen, finder det konkrete projekt og herefter anmoder om udbetaling samt uploader ledelsespåtegnet regnskab samt revisorpåtegning. Hvis man ikke kan finde kommunens projekter, når man logger sig på, skal man sende en e-mail til portalhelpdesk@star.dk.og anmode om at blive tilknyttet de respektive sager. Man bedes i den forbindelse oplyse navn, kommune samt den pågældende pulje.

Kan kommunen få udsat fristen for indsendelse af regnskabet?

09-06-2017

Nej. Det fremgår af tilsagnsskrivelsen og bekendtgørelse om puljen til uddannelsesløft, at fristen for indsendelse af det revisionspåtegnede regnskab for anvendelse af årets tilsagn om tilskud til STAR er 1. april i det efterfølgende år.

Det betyder, at de revisorpåtegnede regnskaber for 2016-bevillingen skal være indsendt senest den 1. april 2017.

Af hensyn til landets øvrige kommuner, gives der ikke fristforlængelse.

Hvilken dokumentation skal indgå i forbindelse med regnskabsaflæggelse på puljen til uddannelsesløft? Er der særlige formkrav til regnskabet?

09-06-2017

Det fremgår af bekendtgørelsen, at kommuner, der modtager tilskud, skal udarbejde et særskilt og revisorpåtegnet regnskab over deres udgifter til indsatsen, som skal indsendes til STAR. Det fremgår også, at STAR kan indhente oplysninger om antallet af personer, der har modtaget tilbud, samt hvilke erhvervsuddannelsesforløb kommunerne har ydet støtte til.

Hvordan skal udgifter til aktiviteter, som går på tværs af finansår regnskabsføres på den puljen til uddannelsesløft?

09-06-2017

Udgiften skal regnskabsføres i det år aktiviteten gennemføres og kommunen modtager og betaler regningen. Hvis aktiviteten er igangsat i 2016 og løber ind i 2017, er det altså kun den del af uddannelsesforløbet, der vedrører 2016, der skal betales af 2016 bevillingen. Kommunen skal således være opmærksom på, at der eventuelt skal reserveres en del af 2017 bevillingen til at afholde udgifter til igangsatte forløb i 2016.

Hvordan skal kommunen aflægge regnskab, når de fra 1. juli 2017 får dækket 80 procent af udgifterne til køb af erhvervsuddannelser i stedet for de hidtil 100 procent?

09-06-2017

Der skal aflægges et samlet regnskab for de afholdte udgifter for hele perioden fra 1. januar til – 31. december 2017. Ved regnskabsaflæggelsen skal det tydeligt fremgå, hvilke aktiviteter der knytter sig til perioden frem til 1. juli 2017 og hvilke, der vedrører perioden efter 1. juli 2017.

Hvis en kommune eksempelvis har afholdt udgifter for 625.000 kr. fra 1. juli 2017 – 31. december 2017, skal kommunen aflægge regnskab for de samlede afholdte udgifter til køb af erhvervsuddannelsesforløb og anmode om 500.000 svarende til 80 procent af udgifterne. Der kan maksimalt gives tilskud svarende til tilsagnets beløb.

Sidst opdateret: 16-05-2019