Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om andet vedr. uddannelsesløft

Styrelsen modtager jævnligt spørgsmål om puljen til uddannelsesløft, som kan være af generel interesse

Udbyder skolerne en realkompetencevurdering (RKV) som enkeltstående køb af en ydelse?

09-06-2017

Ja. Efter lov om åben uddannelse § 2, stk. 2 kan skolerne gennemføre realkompetencevurdering af ledige i forhold til specifikke euv-forløb.

Hvad er forskellen på begreberne realkompetencevurdering (RKV) og individuel realkompetencevurdering (IKV)?

09-06-2017

Ifølge Undervisningsministeriet har alle voksne mulighed for at få vurderet deres realkompetencer inden for voksen- og efteruddannelser. Der skelnes mellem IKV og RKV, efter de forskellige uddannelsessammenhænge. Realkompetencevurdering er et paraplybegreb, der anvendes når realkompetencevurderingen beskrives og omtales generelt set. Begrebet realkompetencevurdering forkortes ofte RKV, og dækker alle former for individuelle realkompetencevurderinger.

1. Realkompetencevurderinger inden for arbejdsmarkedsuddannelserne betegnes Individuel kompetencevurdering i AMU og det forkortes ofte til IKV i AMU-systemet. En IKV kan resultere i udstedelse af AMU-uddannelsesbeviser, AMU-kompetencebevis og en AMU-uddannelsesplan.

2. En realkompetencevurdering i forhold til den nye euv-uddannelse resulterer i en individuel uddannelsesplan som er gældende grundlag for elevens euv.

Kan der ydes tilskud fra Beskæftigelsesministeriets voksenlærlingeordning i kombination med puljen til uddannelsesløft?

09-06-2017

Nej. Når jobcenteret afgiver et tilbud om en erhvervsuddannelse for en ledig dagpengemodtager i målgruppen med tilskud fra puljen til uddannelsesløft, efter § 33 a i LAB, skal tilbuddet afgives som ét sammenhængende tilbud, hvor minimum 4/5 af uddannelsen kan gennemføres inden for dagpengeperioden på to år. Ved tilbuddets afgivelse skal det være dokumenteret, at minimum 4/5 af uddannelsen kan gennemføres inden for den lediges resterende dagpengeperiode. Hvis den ledige undervejs i erhvervsuddannelsen opnår en uddannelsesaftale med en virksomhed, der som arbejdsgiver - når betingelserne herfor er opfyldt - kan opnå et tilskud i henhold til LAB-reglerne om tilskud til virksomheder, der indgår i en uddannelsesaftale med voksne over 25 år (voksenlærlingeordningen), kan jobcenteret træffe afgørelse om, at tilbuddet om uddannelsesløft efter LAB §33 a kan afsluttes. Herefter kan jobcenteret bevilge tilskud via voksenlærlingeordningen - hvis betingelserne er opfyldt - og den ledige kan afslutte uddannelsen via voksenlærlingeordningen.

Sidst opdateret: 16-05-2019