Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Forløb

Spørgsmål og svar vedr. forløb til puljen til uddannelsesløft

04-09-2020

Efter de regler for erhvervsuddannelserne, der gælder fra august 2015, udbydes eux på en række erhvervsuddannelser, som en mulighed. For meget få erhvervsuddannelser (fx kontoruddannelsen) er eux en tvungen del af erhvervsuddannelsen.

04-09-2020

Man må gerne tage praktikdelen i en virksomhed, hvis det lader sig gøre. Under praktikken i virksomheden modtager personen løn fra arbejdsgiveren.
Hvis lønnen er mindre end de 80 pct. af højeste dagpengesats, som den ledige modtager under erhvervsuddannelsen, er der regler om, at der kan suppleres op med dagpenge til de 80 pct. (krone for krone). Man skal i øvrigt opfylde betingelserne for ret til dagpenge. Reglerne fremgår af bekendtgørelse om fradrag i arbejdsløshedsdagpenge m.v.
Hvis der ikke suppleres op med dagpenge, så forbruger personen ikke af sin dagpengeperiode.
Det er a-kassen, der træffer afgørelse om ret til dagpenge, herunder om der kan suppleres op, og om der forbruges af dagpengene.

Det kan vejledende bemærkes, at tilbud om uddannelsesløft kan bevilges som tilbud for erhvervsuddannelser efter lov om erhvervsuddannelser.

Erhvervsuddannelserne består som udgangspunkt af et grundforløb og et hovedforløb.

Grundforløb plus er at betragte som del af en erhvervsuddannelse, på samme måde som også grundforløbets 1. del og grundforløbets 2. del er indledende dele af en erhvervsuddannelse.

Det bemærkes, at det generelt er Børne- og Undervisningsministeriet der vil kunne svare på, hvilke uddannelser der lever op til lov om erhvervsuddannelser. Du kan finde Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside ved at følge nedenstående link

https://www.uvm.dk/

Sidst opdateret: 18-11-2020