Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Muligheder og økonomi: Jobrettet voksen- og efteruddannelse (VEU)

Kommunernes refusionsmuligheder inden for jobrettet voksen- og efteruddannelse afhænger af den enkelte uddannelsesordning.

Det er forskelligt, hvordan kommunerne kan få refunderet udgifter til borgeres jobrettede voksen- og efteruddannelse. Refusionsmulighederne afhænger af den enkelte uddannelsesordning.

Oversigt over uddannelsesmuligheder i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) for forskellige målgrupper (nyt vindue)

Refusionsmulighederne for uddannelsesordningerne målrettet ledige dagpengemodtagere:

  • 6 ugers jobrettet uddannelse: 50 pct. Pr. 1/7-2019: 0 pct.
  • Pulje til kurser, der overstiger 6 ugers jobrettet uddannelse: 100 pct. Der er afsat en pulje på 2,2 mio. kr. årligt, hvorfra der kan ydes tilskud til jobcentrets køb af kurser fra positivlisten, der overstiger en varighed på seks uger til personer i målgruppen.
  • Den regionale uddannelsespulje: 80 pct.
  • Pulje til uddannelsesløft: 80 pct. Dog 100 pct. indenfor områder med mangel på arbejdskraft.
  • Pulje til opkvalificering indenfor mangelområder: 80 pct.
  • Opkvalificeringsjob (tilskud til arbejdsgivere til opkvalificering af ledige ved ansættelse på ordinære vilkår): 50 pct. Pr. 1/7-2019: 0 pct.
  • Voksenlærlinge: Tilskud til virksomheder ligger mellem 30 kr. og 40 kr. pr. time afhængig af uddannelsesniveau og ledighedslængde.
  • Realkompetencevurdering: 50 pct. Pr. 1/7-2019: 0 pct.
  • Læse-, skrive- og regnekursus: 50 pct. Pr. 1/7-2019: 0 pct.
  • Vejledning og opkvalificering - Ordinær uddannelse: 50 pct. Pr. 1/7-2019: 0 pct.
Sidst opdateret: 26-08-2020