Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nøglepersoner på handicapområdet i jobcentrene

En nøgleperson er en medarbejder i jobcenteret, der har en nuanceret viden om de handicapkompenserende ordninger.

Formålet med nøglepersonerne er at sikre, at alle medarbejdere i jobcentret kan yde en målrettet indsats og løbende få relevante oplysninger om job og handicap.
I menuen finder du en oversigt over nøglepersonerne i landets jobcentre fordelt efter region.

Nøglepersonens rolle og funktion

Der er stor variation jobcentrene imellem i forhold til, hvordan nøglepersonernes rolle og funktion fungerer i praksis.

Overordnet set er nøglepersonens rolle at fungere som konsulent på handicapområdet internt i jobcentret og eksternt med øvrige samarbejdspartnere, samt at fungere som bindeled mellem jobcentret og Specialfunktionen Job og Handicap.

Funktionen består oftest i at:

  • formidle viden fra Specialfunktionen Job og Handicap samt yde sparring til kollegerne i jobcentret om bl.a. de handicapkompenserende ordninger
  • bidrage til, at arbejdsfastholdelse og integration af personer med funktionsnedsættelse bliver en prioriteret del af beskæftigelsesindsatsen i jobcentret
  • repræsentere jobcentret i det lokale netværk for nøglepersoner

Netværk for nøglepersoner

Nøglepersonerne har mulighed for at indgå i de lokale netværk for nøglepersoner. Netværkene er regionale og faciliteres af nøglepersonerne selv. Specialfunktionen Job og Handicap yder støtte i dannelse af netværk med andre nøglepersoner i området.

Netværkene bidrager til at kvalificere nøglepersonerne i deres daglige arbejde ved at være et forum med mulighed for at blive inspireret og udfordret, at samle ny viden og at få og give sparring.

Kontakt

Specialfunktionen Job og Handicap

Dannebrogsgade 3,2, 5000 Odense C

33963737

sjh@star.dk

Sidst opdateret: 09-05-2018